Jauni LZA goda doktori

15-11-2012


LZA Senāts 2012.gada 30.oktobrī apstiprināja ĶBMZN 2012.gada 19.oktobra lēmumu piešķirt LZA goda doktora grādu Dr.h.c.med. Borisam Simkhovičam un FTZN 2012.gada 17.oktobra lēmumu piešķirt LZA goda doktora grādu Dr.h.c.sc.ing. Valdim Gavaram.

Dr.med. Boriss SIMKHOVIČS dz. 26.07.1947.g. Pēc studijām un doktorantūras Rīgas Medicīnas institūtā 1975. gadā uzsāka zinātnieka gaitas Latvijas Organiskās sintēzes institūtā: zinātniskais asistents (1975–1981), vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1981–1986) un laboratorijas vadītājs (1986–1989). 1989.g. Dr. B. Simkhovičs kļuva par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku Losandželosas Sirds institūtā (Labo samāriešu slimnīca) un asociēto profesoru pētnieciskajā medicīnā Dienvidkalifornijas Universitātes Keka medicīnas skolā Losandželosā (ASV). Zinātnieks joprojām saglabā ciešas saites ar Latvijas zinātniekiem.

Profesora zinātniskās intereses saistītas ar endogenās kardioprotekcijas mehānismiem, gaisa piesārņojuma ietekmi uz kardiovaskulāro sistēmu, kā arī cilmes šūnu izmantošanu kardio­protekcijā. B.Simkhoviča galvenais zinātniskais veikums Latvijā ir kopā ar akad. Ivaru Kalviņu atklātais kardioprotektīvais preparāts mildronāts un tā bioķīmisko darbības mehānismu pētījumi, par ko 1985. gadā tika saņemta Latvijas Zinātņu akadēmijas balva. Par ieguldījumu mildronāta darbības mehānismu atklāšanā un kardiovaskulārās farmakoloģijas pētījumu veicināšanā Latvijā Dr. Simkhovičs apbalvots ar akad. S.Hillera medaļu (Latvijas Organiskās sintēzes institūts, 2009) un O.Šmideberga medaļu (Latvijas Farmakologu biedrība, 2012). B.Simkhovičs ir autors vairāk nekā 60 publikācijām pasaules vadošajos zinātniskajos žurnālos, ir 2 patentu līdzautors.

Dr.sc.ing. Valdis Gavars – dz. 10.05. 1934.gadā, VAS “Latvenergo” Izpētes un attīstības departamenta vecākais plānošanas inženieris. Zinātnisko pētījumu virzieni: enerģētika, kodolfizika un kodoltehnika. Publicētie darbi: 170 publikācijas, 3 monogrāfijas, 8 izgudrojumi un 7 patenti (Anglijā, Vācijā, Francijā, Kanādā, ASV, Japānā, Ungārijā). Pēdējais darbs monogrāfija: “Atomelektrostacijas uzbūve un attīstības tendences”, – R.: Zinātne, 2008., – 206 lpp. Zinātniskie projekti: Latvijas Enerģētikas attīstības programma – vadītājs(1992–1993), Latvijas Valsts nozīmes pētniecības programma “Latvijas siltuma enerģijas ražošanas un izmantošanas optimizācija”–izpildītājs (1997–1999). Galvenie nopelni: kodolreaktora būvniecība (1958 – 1961); kodolreaktora ekspluatācijas uzsākšana (1961 – 1963); kodolreaktora ekspluatācija (1961 – 1990); kodolreaktora modernizācija (1973 – 1975); Salaspils kodolreaktora radiācijas kontūras, kas bija lielākais tāda veida gamma staru avots pasaulē, zinātniskā izpēte un izveide; līdzdalība Salaspils “25 W jaudas” pētnieciskā kodolreaktora (“Rīgas kritiskā stenda”) izveidē un zinātniskajos eksperimentos; Latvijas un Baltijas enerģētikas attīstības programmu izstrāde; atomelektrostaciju izmantošanas iespēju izpēte Baltijā. LZA un A/S “Latvenergo” prof. A.Vītola vārdā nosauktā 2009. gada balva par izcilu devumu enerģētikā.

Pēdējā atjaunošana 15-11-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS