Visu izšķir zinātne

13-12-2012


Dr. habil. oec.
Baiba Rivža
,
LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas vadītāja

Oktobrī Vīnē piedalījos ar Austrijas Lauksaimniecības ministrijas līdzdalību organizētā EURAGRI (Eiropas lauksaimniecības pētniecības iniciatīva) 26. konferencē par bioekonomiku un tās konkrēto saturu un lomu lauksaimniecībā (“Bio–economy and its content – the Role of Agriculture”). Konferencē piedalījās visu ES dalībvalstu lauksaimniecības ministriju, vadošo universitāšu un pētniecisko institūtu pārstāvji. Plenārsēžu un darba grupu diskusiju centrā bija lauksaimniecības attīstība, kas balstīta uz bioekonomiku, jauno Kopīgo lauksaimniecības politiku (CAP) un zinātnes un inovāciju attīstības programmu Horizon 2020.

Tēma sasaucās ar Eiropas Komisijas šī gada sākumā pieņemto stratēģiju par atjaunojamo resursu izmantošanu Eiropas ekonomikā – dabas resursi nav neizsmeļami, bet vajadzība pēc tiem pieaug. Lai arī lauksaimniecībā nodrošinātu tā saukto pēcnaftas ekonomiku, attīstītu nozari un saražotu veselīgu pārtiku, ir vajadzīgi atjaunojami bioloģiskie resursi, esošo dabas resursu maksimāli efektīva, uz ekonomiskiem aprēķiniem balstīta izlietošana. Tas nozīmē, izstrādāt jaunas tehnoloģijas un procesus. Te nav cita risinājuma, kā vien zinātne un inovācijas kā galvenie virzītājspēki, tā teikt, visu izšķir zinātne.

Es konferencē prezentēju ar bioekonomiku saistītos Latvijas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā veiktos pētījumus un iespējamos pētniecības virzienus nākotnē. Viena no atziņām – Latvijas lauksaimniecības pētījumi ir vairāk saistāmi ar pētījumiem citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī ar kaimiņvalstīm austrumos. Šajā sakarā atgādināšu, piemēram, par 7. ietvara programmā piedāvāto aktivitāti un izsludināto konkursu ES valstu un Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas u.c. bijušo padomju bloka valstu zinātnieku sadarbībai lauksaimniecības, tajā skaitā atjaunojamo bioloģisko resursu iegūšanas, un tirdzniecības, tajā skaitā lauksaimniecības produkcijas, attīstības pētījumos. Plaša bezaizspriedumu sadarbība ir būtiska patiesībā globālā bioekonomikas jautājuma risināšanā.

Powered by Elxis - Open Source CMS