M-ERA.Net

26-02-2013

ESdok/M-ERA.gif 

M-ERA.Net (From materials science and engineering to innovation for Europe) ir 7.Ietvara programmas ERA-NET shēmas projekts materiālu zinātnēs un inženierzinātnēs. Projekta īstenošana ir uzsākta 2012.gada 1.februārī un plānota līdz 2016.gada 31.janvārim. M-ERA.Net projektā sadarbojas trīsdesmit septiņas zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas pārstāvot divdesmit piecas ES dalībvalstis, kā arī Šveice, Norvēģija un Izraēla. 

Projekta mērķis ir izveidot nacionālo un reģionālo politikas veidotāju ilgstošu sadarbības platformu, kas sekmētu kopēju nozares attīstības plānošanu un pētniecības stratēģiskās aktivitātes materiālu zinātnē un ar to saistītajās inženierzinātnēs. Efektīvāk izmantojot nozarei pieejamos nacionālos finanšu resursus vieglāk un ātrāk būs iespējams pārvērst fundamentālo pētījumu rezultātus inovatīvos materiālos un pakalpojumos kas stiprinātu un celtu Eiropas konkurētspēju materiālu izstrādes jomā.

Liela uzmanība projekta ietvaros ir pievērsta sadarbībai materiālu izpētes un izstrādes jomās ar citām pasaules valstīm, tādām kā Taivāna, Koreja, Japāna, Kanāda, Argentīna un citas.

Sīkāka informācija M-ERA.Net projekta mājas lapā www.m-era.net

M-ERA.Net projektā sadarbojas:

Austrija

Austrijas Zinātnes atbalsta fonds (FFG)

Beļģijas Flandrijas reģions

Flandrijas Zinātnes fonds (FWO)

Zinātnes un tehnoloģijas inovācijas aģentūra (IWT)

Beļģijas Valonijas reģions

Eknomikas, nodarbinātības un pētniecības ģenerāldirekcija (DG06)

Francija

Nacionālā Zinātnes aģentūra (ANR)

Francijas Midi Pireneju reģions (Midi Pyrenees)

Dienvidpireneju reģiona pašvaldība (RMP)

Holande

Nīderlandes Zinātniskās pētniecības institūcija (NWO)

Igaunija

Igaunijas Zinātnes fonds (ETAG)

Islande

Islandes Zinātnes centrs (RANNIS)

Izraēla

Izraēlas R&D industriālais centrs (MATIMOP)

Kipra

Pētniecības atbalsta fonds (RPF)

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija

Lietuva

Lietuvas Zinātnes padome (RCL)

Luksemburga

Nacionālais zinātnes fonds (FNR)

Norvēģija

Norvēģijas Zinātnes padome (RCN)

Polija

Nacionālais zinātnes un attīstības centrs (NCiBR)

Portugāle

Zinātnes un tehnoloģijas fonds (FCT)

Rumānija

Augstākās izglītības, zinātnes, attīstības un inovācijas finansēšanas aģentūra (UEFiSCOI)

Slovākija

Slovākijas Zinātņu akadēmija (SAS)

Somija

Somijas Tehnoloģijas un inovācijas finansēšanas aģentūra (Tekes)

Spānijas Astūrijas reģions (Asturiss)

IDEPA

Spānijas Basku zeme

Inovācijas finansēšanas aģentūra ( Innobasque)

Šveice

OPET

Vācija

DFG

VDI-TZ

Ungārija

Ungārijas Zinātniskās pētniecības fonds (OTKA)

Itālija

Izglītības, universitāšu un zinātnes ministrija (MIUR)

Zviedrija

Zviedrijas inovācijas sistēmas valsts aģentūra (Vinnova)

Slovēnija

Izglītības, zinātnes, kultūras un sporta ministrija (MESCS)

Turcija

Turcijas Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome (Tübitak)

Apvienotā Karaliste

Tehnoloģijas stratēģijas padome (TSB)


M-ERA.Net projekta koordinators ir Austrijas Zinātnes atbalsta fonds.

Latviju projektā pārstāv Latvijas Zinātņu akadēmija.

Latvijas pārstāvji M-ERA.Net projekta vadības grupā:

Maija Bundule
   LZA Eiropas programmu centra vadītāja
   Tālrunis: 67227790
   E-pasts:

Andris Šternbergs
   Direktors
   Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
   Tālrunis: 67187810
   E-pasts:Trešais M-ERA.Net projektu konkurss

2014.gada 3.jūnijā atvērts kārtējais pētniecības projektu konkurss. Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskas sadarbības inovatīvus projektus materiālu zinātnēs un inženierzinātnēs. Konkursā piedalās 23 Eiropas valstu 36 zinātni un tehnoloģiju finansējošas institūcijas. Ar savu finansējumu konkursā piedalās arī Taivānas Nacionālā zinātnes padome un Krievijas Inovāciju atbalsta fonds. Konkursa kopējais budžets ir ieplānots 30 milj. eiro apmērā.

Projektu pieteikumu iesniegšanai ir paredzēta divpakāpju on-line kārtība. Konkursa pirmajā kārtā līdz š.g. 16.septembrim ir jāiesniedz projekta idejas pieteikums, kam jāatbilst kādai no šādam konkursa tematikām:

1. Integrated computational materials engineering

2. New surfaces and coatings

3. Composite technology

4. Materials for health

5. Materials for sustainable and affordable low carbon energy technologies

6. Functional materiāls focusing on sensors

Latvijas finansējums līdz 420 000 eiro apmērā ir paredzēts visām konkursa tematikām izņemot pirmo „Integrated computational materiāls engineering”.

Konkursa norises laika grafiks ir šāds:

2014.gada 6.jūnijs Projektu konkursa izsludināšana
2014.gada 16.septembris Projekta idejas pieteikuma konkursa termiņš
2014.gada 10.decembris Projekta idejas izvērtēšana atbilstoši nacionālajiem/reģionālajiem kritērijiem
2014.gada 17.decembris Uzaicinājuma iesniegt pilno projekta pieteikumu izsūtīšana
2015.gada 18.februāris Pilna projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš
2015.gada 21.aprīlis M-ERA.Net Rīcības padomes lēmums par atbalstāmajiem projektiem
2015.gada 28.aprīlis Projektu konkursa rezultātu paziņošana projektu pietiecējiem
2015.gada jūnijs Sekmīgo projektu īstenošanas uzsākšana

Projekta pieteikumu var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi paredzot projektā izpētes darbus no fundamentālās zinātnes līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem.

Projektu pieteikumus vērtēs dažādu valstu eksperti un lēmumu par atbalstu projektu īstenošanai pieņems nacionālā/reģionālā līmenī.

Finansējums projektu īstenošanai katram projekta dalībniekam tiks piešķirts attiecīgo nacionālo/reģionālo programmu ietvaros. Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai ir paredzēts no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās valsts budžeta programmas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Sīkāka informācija par konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama M-ERA.Net projekta mājas lapā www.m-era.net

Pēdējā atjaunošana 4-11-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS