CHIST-ERA

5-03-2013
ESdok/CHRIST-ERA.jpg

CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences and Technologies ERANET) ir 7.Ietvara programmas ERA-NET shēmas projekts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Projekta īstenošana ir uzsākta 2011.gada 1.decembrī un plānota līdz 2015.gada 30.novembrim. CHIST-ERA projektā sadarbojas 11 zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas pārstāvot deviņas ES dalībvalstis, kā arī Šveici un Turciju.

CHIST-ERA projektā sadarbojas:

Austrija

Austrijas Zinātnes atbalsta fonds (FWF)

Beļģija

Flandrijas Zinātniskās pētniecības fonds (FNRS)

Francija

Nacionālā Zinātnes aģentūra (ANR)

Īrija

Īrijas Zinātnes padome (IRC)

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija

Luksemburga

Nacionālais zinātnes fonds (FNR)

Polija

Nacionālais zinātnes un attīstības centrs (NCiBR)

Rumānija

Augstākās izglītības, zinātnes, attīstības un inovācijas finansēšanas aģentūra (UEFISCDI)

Šveice

Šveices Nacionālais zinātnes fonds (SNSF)

Turcija

Turcijas Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome (Tübitak)

Apvienotā Karaliste

zinātnes padome (EPSRC)


CHIST-ERA projekta koordinators ir Francijas Nacionālā zinātnes aģentūra.

Latviju projektā pārstāv Latvijas Zinātņu akadēmija.

Latvijas pārstāvji CHIST-ERA projekta vadības grupā:

Maija Bundule

LZA Eiropas programmu centra vadītāja
Tālrunis: 67227790
E-pasts:

CHIST-ERA ceturtais projektu pieteikumu konkurss

Konkursa  mērķis ir atbalstīt starptautiskus un inovatīvus projektus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Konkursā iesniegtajam starptautiskajam projektam ir jāatbilst vienai no šādam divām konkursa tematikām:

-        Adaptive Machines in Complex Environment

-        Heterogeneous Distributed Computing

Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta on-line kārtībā. Projektu pieteikumus vērtēs dažādu valstu eksperti un lēmumu par atbalstu projektu īstenošanai pieņems nacionālā/reģionālā līmenī.


2013.gada 18.oktobris

Projekta idejas pieteikuma konkursa izsludināšana

2014.gada 21.janvāris

Projekta idejas pieteikuma konkursa termiņš

2014.gada jūnijs

CHIST-ERA Rīcības komitejas lēmums par atbalstāmajiem projektiem un konkursa rezultātu paziņošana projektu pieteicējiem

2014.gada oktobris

Projektu īstenošanas uzsākšana

Konkursa kopējais budžets ir ieplānots 11,59 milj. eiro apmērā.

Projekta pieteikumu var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi paredzot projektā izpētes darbus no fundamentālās zinātnes līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem.

Finansējums projektu īstenošanai tiks piešķirts nacionālo/reģionālo programmu ietvaros. Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai ir paredzēts no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās valsts budžeta programmas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās" finanšu resursiem.

Sīkāka informācija M-ERA.Net projekta mājas lapā www.chistera.eu

Pēdējā atjaunošana 8-11-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS