Grāmatu izstāde “Inovācija: no zinātnes līdz biznesam”

9-05-2008
“Kad mēs sanācām visi kopā, visas krāsas uzplaiksnīja kopīgā gaismā un mana ideja kļuva par mūsu ideju. Tagad mēs esam gatavi pārveidot pasauli, izmantojot savas labās idejas – tā ir inovācija! Es zināju, ka tā ir laba ideja. Ļoti laba ideja. Kāda ir tava ideja?” – ar šo jautājumu beidzas amerikāņu autores Debras Amidonas “Pasaka par inovāciju”.

Ar šo pašu jautājumu sākās darbs pie izstādes par inovācijas tēmu Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā. Tās izveidē un iekārtošanā lielu palīdzību sniedza Latvijas Tehnoloģiskais centrs. Vispirms bija jānoskaidro – kas īsti ir inovācija? Vai tas ir tikai moderns jaunvārds, vai arī tā ir realitāte Latvijā? Radās ideja parādīt ceļu, kādu noiet ikviens zinātnisks atklājums līdz tirgū pieprasītam un konkurētspējīgam produktam. Inovācijas sākums ir cilvēku prātā, domāšanā, pieejā lietām un procesiem. Viss sākas ar uzdrīkstēšanos domāt mazliet citādi, nekā pieņemts.

Izstādi ievada jēdziena “inovācija” definējumi dažādos avotos.

Latvijas nacionālā inovācijas koncepcija ir: “Inovācija vai inovatī-vā darbība ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas sfēras izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.” To pašu var pateikt vienkāršiem vārdiem – inovācija ir laba ideja, kas pārvērsta par produktu, pēc kura ir pieprasījums. Par inovāciju uztverami visi lielie atklājumi, kas mainījuši pasaules gaitu un uzlabojuši mūsu dzīves kvalitāti – divritenis, elektriskā spuldze, telefons, kino un internets. Bieži tas ir produkta vai kāda tehnoloģijas posma uzlabojums. Inovācija ir ekonomikas un labklājības virzītājspēks.

Skaidrojumi un definīcijas ir dažādas, bet būtībā inovatīvi at-klājumi nav nekas jauns – to liecina arī krāsainie latviešu pirmskara plakāti no Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas krājumiem. Interesi piesaista izcilajam rīdziniekam, minifotoaparāta VEF–Minox izgudrotājam Valteram Capam veltītie materiāli.

Blakus pēdējos gados izdotajām grāmatām latviešu, angļu, vācu, krievu, baltkrievu un ukraiņu valodā šoreiz izstādē lielu vietu ieņem inovācijas problēmas risinoši periodisko izdevumu raksti.

Izstādes mērķis ir viest sabiedrībā lielāku izpratni par inovācijas būtību.

Līdzās nopietniem zinātniskiem rakstiem par inovācijas problēmām un dažādiem valsts dokumentiem šajā jomā uzmanību piesaista arī plašais ilustratīvais materiāls, kas piedod ekspozīci-jai zināmu vieglumu un krāsainību. Izstādē mēģināts arī ar smaidu palūkoties uz inovāciju ar vairāku šai tēmai veltītu karikatūru palīdzību. Turpat var iepazīties ar prognozēm, kuras pilnībā ir iznīcinājusi laika pārbaude. “Nākotnē datori svērs ne vairāk kā 1,5 tonnas”, tik “drosmīgi” apgalvo “Popular Mechanics” 1949.gadā, bet ASV prezidents R.B. Heiss savā laikā izteicies: “Telefons ir amizants izgudrojums, bet kas gan to kādreiz gribētu izmantot?”

Grāmatu izstādi ”Inovācija: no zinātnes līdz biznesam” 2008. gada 18.aprīlī Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā, Lielvārdes ielā 24, atklāja Latvijas Akadēmiskā bibliotēkas direktore Venta Kocere un Latvijas Tehnoloģiskais centra direktors Jānis Stabulnieks.

Latvijas Tehnoloģiskā centra direktors Jānis Stabulnieks klausītājiem skaidroja inovācijas attīstības tendences Eiropā un Latvijā, Latvijas inovācijas sistēmas nepilnības, kā arī inovācijas atbalsta struktūru neatsveramo nozīmi jauna biznesa sākšanā.

Izstādes atklāšanā ar stāstījumu par savu darbu pie inovācijas tēmas uzstājās arī grāmatas “Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā” autors Vilnis Dimza.

Tika rādīta filmiņa par Baltijas reģiona inovācijas nedēļas pasākumiem pagājušā gada septembrī. Izstādē ir apskatāmas vairākas lielas planšetes ar skolnieku domu graudiem brīvā izteiksmes formā par šo pasākumu. Daudzi no šiem izteikumiem ir ļoti interesanti: “Inovācija ir zinātne ar laimīgām beigām”, “Inovē, neiznīcinot pasauli!”, ”Griezies laikam līdzi kā sinhronais ģenerators, nevis kā asinhronais dzinējs”, ”Ko var inovēt? Mīkstu datoru, lai var ielikt mugursomā!”, ”Es neizvēlos inovāciju, inovācija izvēlas mani!”, “Lielumlielie atklājumi vēl priekšā!”

Izstādē ir apskatāmi arī bērnu zīmējumi no Latvijas Tehnoloģiskā centra organizētā konkursa “Mana ideja”, kas arī tapuši pasākuma “Inovācijas arēna” ietvaros.

Latvijas Tehnoloģiskā centra darbiniekus īpaši ieinteresēja grāmatu izstādē redzētās jaunās grāmatas, kas risina valsts politikas jautājumus inovācijas jomā Dānijā un citās Eiropas zemēs.

Nāciet uz izstādi, skatieties, lasiet un pētiet, lai arī jums dzimst jaunas idejas, kaut vai tāda — “uzpotēt saldo plūmi uz simtgadīga ozola” — tādu inovatīvu domu var izlasīt starp bērnu domu graudiem! Izstāde būs apskatāma bibliotēkas darbā laikā līdz 1.jūlijam.

Inta Šmitiņa

Powered by Elxis - Open Source CMS