KONKURSI

9-05-2008

V/a “Nacionālais botāniskais dārzs”
izsludina konkursu uz pētnieka vietu Dendrofloras
nodaļā.

Dokumenti jāiesniedz Nacionālajā botāniskajā dārzā, Salaspils–1, LV–2169, tālr.7945460, viena mēneša laikā no konkursa izsludināšanas dienas. Iesniedzamie dokumenti:

1) iesniegums
2) zinātnisko kvalifikāciju apliecinošs dokuments ar specialitāti saistītā nozarē (botānikā, dendroloģijā).
3) publikāciju saraksts
4) Curriculum vitae (NBD darbiniekiem – atskaite par darbu pēdējos 3–5 gados un turpmākā darba plāns).

* * *

Latvijas Universitātes aģentūra “LU Latvijas vēstures institūts”
izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem:

Arheoloģija – zinātniskais asistents – 1 vieta

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža Rīgā, Akadēmijas laukumā 1., 1213. istabā, tālrunis 7227313.

Pieteikumam pievienot:

1) iesniegumu par piedalīšanos konkursā;
2) Curriculum vitae;
3) zinātnisko publikāciju sarakstu (2003–2008);
4) zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas;
5) citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).

* * *

Latvijas Zinātņu akadēmija, VAS “Latvijas dzelzceļš” un Latvijas Izglītības fonds
izsludina 2008. gada balvas konkursu:

• ievērojamam zinātniekam vai dzelzceļa nozares praktiķim par izcilu darbu veikumu vai mūža darba devumu Latvijas dzelzceļa transportā;
• topošajam jaunajam Latvijas dzelzceļa speciālistam – maģistrantam, doktorantam vai zinātniekam, par pētījumiem dzelzceļa transporta nozarē.

Pretendentus var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi, VAS “Latvijas dzelzceļš”, universitāšu senāti un fakultāšu domes, Latvijas zinātnisko institūtu padomes.

Izvirzot pretendentus, ne vēlāk kā līdz 2008. gada 1. jūnijam LZA zinātniskajā sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV–1524, jāiesniedz šādi dokumenti (divos eksemplāros):

• izvirzītāja motivēts iesniegums;
• pretendenta Curriculum vitae, norādot personas kodu, darba un mājas adresi, telefonu, e–pasta adresi;
• izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);
• izvirzītais darbs (darbu kopa), ja tāds ir publicēts iespiestā veidā. Tālrunis uzziņām: 67223931; 67223633.

Powered by Elxis - Open Source CMS