ERASysAPP - ERA-Net for Systems Biology Applications

20-11-2013
ESdok/ERASys.jpg

ERASysAPP ir 7.Ietvara programmas ERA-NET projekts sistēmbioloģijas jomā. ERASysAPP ir jauna Eiropas mēroga iniciatīva, kas uzsākta, lai koordinētu un palielinātu pētījumu iespējas jaunajā sistēmbioloģijas zinātniskajā laukā. ERASysAPP projekta mērķis ir veicināt sistēmbioloģijas stabilu attīstību, pētot mikroorganismus, augus un dzīvniekus dzīvības zinātņu un biotehnoloģijas ietvaros, analizējot to bioloģiskos un fizioloģiskos procesus un noderību veselības nozarei.

Projektā sadarbojas sešpadsmit zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas, pārstāvot 9 valstis: Kipru, Vāciju, Latviju, Luksemburgu, Nīderlandi, Norvēģiju, Rumāniju, Zviedriju un Šveici. Šis ERA-NET tīkls ir paredzēts, lai finansētu starpnacionālus lietišķos sistēmbioloģijas pētījumus, stimulējot institūcijas un zinātniekus no dažādām valstīm, veidot tīklu un dalīties ar esošiem resursiem.

ERASysAPP  projekta partneri ir:

1.

Kipra

Research Promotion Foundation (RPF)

2.

Zviedrija

Vaestra Goetalandsregionen (VGR)

3.

Islande

The Icelandic Centre for Research (RANNIS)

4.

Norvēģija

Norvēģijas Zinātnes padome (RCN)

5.

Rumānija

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

6.

Igaunija

Estonian Science council (ETAG)

7.

Šveice

Swiss National Science Foundation (SNSF)

8.

Latvija

Latvian Academy of Sciences (LAS)

9.

Rumānija

National Authority for Scientific Research (NASR)

10.

Luksemburga

Fonds National de la Recherche (FNR)

11.

Spānija

The National Institute of Health Carlos III (ISCIII)

12.

Nīderlande

Zorgonderzoek Nederland Zon (ZonMw)

13.

Zviedrija

Swedish Research Council  (VR)

14.

Francija

Institut National de la Recherche (INRA)

15.

Vācija

Bundesministerium fuer Bildung und Forschung (BMBF)

16.

Vācija

Project Management Jülich (PtJ)


ERASys
APP projekta koordinators ir Kipras Zinātnes veicināšanas fonds (Research Promotion Foundation).

Latviju projektā pārstāv Latvijas Zinātņu akadēmija un tās pārstāvis projekta Vadības grupā ir:

Ligita Liepiņa

LZA Eiropas Programmu centra projektu koordinatore
Telefons: 29393384
E-pasta adrese:  

Detalizētāka informācija ir atrodama ERASysAPP projekta mājas lapā  http://www.erasysapp.eu/home

ERASysAPP projektu konkurss ir par šādu tēmu „Transferring Systems Biology Knowledge into Applications" (Sistēmbioloģijas zināšanu pārnese pielietojumos).

Konkursa galvenais mērķis ir veicināt un attīstīt starpvalstu sadarbību sistēmbioloģijas jomā Eiropas pētniecības telpā, pievēršot īpašu uzmanību uz pielietojumiem orientētiem un/vai ar rūpniecību saistītiem sistēmbioloģijas pētījumiem.  

ERASysAPP konsorcijs konkursam ir noteicis neierobežoti plašu pieteikumu tēmu spektru. Tas darīts ar mērķi, lai efektīvāk sameklētu labākās idejas un esošās ekspertu zināšanas sistēmbioloģijā izmantotu pielietojumos. Lai sasniegtu pirmā projektu konkursa mērķi, tika izvēlēta bottom-up tēmu formulēšanas pieeja kā piemērotākais veids. Pretēji tam, turpmākie projektu konkursi varētu būt vērsti uz ierobežotu (t.i. mazāku) tēmu skaitu, iepriekš izvēlētu konkrētu tēmu vai pētniecības jomu.

Projektu konkursa uzmanības centrā ir lietišķie sistēmbioloģijas pētījumi par mikroorganismiem, augiem, un dzīvniekiem dzīvības zinātņu, un biotehnoloģijas ietvaros, kas dotu ieguldījumu uz zināšanām pamatotas ekonomikas attīstībai Eiropā. Veselības un medicīnas pētījumu pieteikumi tiks pieņemti tādā gadījumā, ja pētījuma centrā būs risinājumi un atbilžu meklējumi uz bioloģiskas dabas jautājumiem. Šā projektu konkursa ietvaros klīniskie pētījumi netiks atbalstīti.

Konkursam var iesniegt starpnacionālus projektus ar minimums trīs partneriem un maksimums deviņiem, kas pārstāvētu trīs dažādas valstis. Projekta ieviešanu var plānot uz laiku līdz trīs gadiem. Elektroniskā pieteikumu forma būs pieejama no š.g. 21.novembra  https://proposals.etag.ee/erasysapp/

 

2013.gada 7.novembris

Projektu pieteikumu konkursa izsludināšana

2014.gada 31.janvāris

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 

2014.gada jūnijs

ERASysAPP rīcības komitejas lēmums par atbalstāmajiem projektiem un konkursa rezultātu paziņošana projektu pieteicējiem.

2014.gada rudens

Projektu īstenošanas uzsākšana

 

Projektu konkursa kopējais budžets 9 miljoni EURO uz trim gadiem. Sīkāka informācija par projektu konkursu var atrast  http://www.erasysapp.eu/open-calls

Pēdējā atjaunošana 20-11-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS