IN MEMORIAM

11-07-2014

Akadēmiķis
Mārtiņš Beķers
(31.08.1928. – 26.06.2014.)

26. jūnija rītā pēc ilgas un smagas slimības aprāvās Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa, profesora, Valsts emeritētā zinātnieka Dr. habil. biol. Mārtiņa Beķera mūža pavediens. Akadēmiķis Beķers ir biotehnoloģijas nozares pamatlicējs Latvijā. Viņa vadībā veikti plaši pētījumi par mikrobioloģisko biosintēzi un atjaunojamo izejvielu mikrobioloģisko konversiju, raugu šūnu anabiozi, saharozes metabolismu rauga Zymomonas mobilis šūnās, šūnu imobilizāciju, jaunu funkcionālo uzturlīdzekļu radīšanu. Mārtiņš Beķers un viņa līdzstrādnieki ir selekcionējuši tautsaimniecībā izmantojamas patentējamas mikrobu kultūras – aminoskābes lizīna, vitamīna B12, pienskābes, etanola un polisaharīda levāna producentus. Pienskābās rūgšanas pētījumi ļāva a/s “Rīgas piena kombināts” uzsākt cilvēku veselībai ļoti nozīmīgas produktu grupas “Lakto” ražošanu, papildinot šo produktu klāstu ar principiāli jaunu Latvijā patentētu ”Auzu biolakto”. Alkoholiskās rūgšanas pētījumu rezultātā a/s “Latvijas Balzāms” pēc Mārtiņa Beķera patenta pirmo reizi Latvijā no vietējām izejvielām uzsāka pašmāju viskija “Aleksandrs” ražošanu. Viņa vadībā radīta valsts mēroga koncepcija – tehniski ekonomiskā bāze biodegvielu bioetanola, biodīzeļa un biogāzes ieguvei, kā izejvielu izmantojot lauksaimniecības produktus un atkritumus. Mārtiņa Beķera un viņa līdzstrādnieku izstrādātā lizīna ražošanas tehnoloģija savulaik īstenota ne tikai Līvānu bioķīmiskajā rūpnīcā, bet arī četros citos bijušās PSRS uzņēmumos. Lizīna ražošanas licences un tehnoloģijas pārdotas Ungārijas, Dienvidslāvijas, Dānijas, Somijas un Dienvidāfrikas firmām.

Mārtiņš Beķers dzimis 1928. gada 31. augustā Ļaudonas pagastā zemnieku ģimenē kā otrais bērns. Agri iepazinis lauku darbus, darbojies mazpulku organizācijā, jau no bērnu dienām iemantojot darba tikumu, zemniecisku pamatīgumu, neatlaidību, vērīgumu un interesi par dzīvo dabu. Kaut arī Mārtiņam patikusi vijoļspēle, dejošana un labi padevusies arī teātra spēlēšana, tomēr pēc Madonas vidusskolas absolvēšanas par turpmāko dzīves ceļu viņš izvēlējās studijas Lauksaimniecības akadēmijas Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultātē. Ceļš uz zinātni veda caur ražošanu: pirmās zinātniskās problēmas nācās risināt, strādājot Rīgas rauga rūpnīcā. Ciešajā saskarē ar ražošanu radās akadēmiķa pārliecība, kas caurvij viņa mūža darbu – zinātne un tās praktiskais pielietojums ir nesaraujami saistīti – ražošanas problēmas risināmas ar zinātniskām metodēm, bet zinātniskajiem pētījumiem jābūt ar skaidru praktisku pielietojumu.

Kopš pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākuma Mārtiņš Beķers vadīja tehniskās mikrobioloģijas un biotehnoloģijas pētījumu virzienu toreizējās LPSR Zinātņu akadēmijas A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūtā, bet deviņdesmitajos gados – Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtā. Akadēmiķis publicējis vairāk nekā 550 zinātniskus darbus, tajā skaitā 7 monogrāfijas. Viņš ir līdzautors 53 patentiem un 58 autorapliecībām. Pārstāvējis Latviju Eiropas Biotehnoloģijas biedrību asociācijā, aktīvi darbojies starptautisku biotehnoloģijas žurnālu un starptautiskās biotehnoloģiskās enciklopēdijas redakciju padomēs. Profesors M. Beķers lasījis lekciju kursus Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, sarakstījis mācību līdzekļus biotehnoloģijā, līdz sekmīgai aizstāvēšanai aizvadījis 14 zinātņu doktorus. Mārtiņa Beķera personība spēja pulcēt ap sevi talantīgus jaunos zinātniekus un radīt zinātnisko skolu, kas turpina viņa aizsāktos pētījumus. Viņa saņemto atzinību vidū ir LU Gada balva (2007) par zinātniskās skolas izveidi.

Īpašs, kolēģu augsti vērtēts Mārtiņa Beķera nopelns ir kopā ar LZA vadību ierosinātā un organizētā Valsts emeritēto zinātnieku nosaukuma un mūža grantu izveidošana Latvijā. Akadēmiķis bija pirmais Latvijas Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs (1995 – 2005).

Akadēmiķa Mārtiņa Beķera devums viņa dzīves laikā ir ticis novērtēts. Viņš saņēmis divas LPSR Valsts prēmijas (1965; 1980), LPSR ZA A. Kirhenšteina balvu (1986), LZA H. Skujas balvu (1998), LZA Lielo medaļu (2000), LZA un a/s “Aldaris” balvu (2000). Viņš ir Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (2000), savulaik apbalvots arī ar diviem PSRS ordeņiem.

Mārtiņu Beķeru kolēģi un skolnieki atcerēsies kā allaž enerģisku, humoru mīlošu, labestīgu cilvēku, ar kuru viegli strādāt kopā. Pat pēdējos mūža gados, būdams piekalts slimības gultai, viņš saglabāja gaišumu un optimismu. Latvijas republikas 95. dzimšanas dienā viņš sveica mūs ar saviem dzejas vārdiem: “Mums ir Latvija, kuru Dievs svētījis ar sarkanbaltsarkano karogu un trim zvaigznēm”. Paldies Mārtiņam Beķeram par zinātnei veltīto mūžu!

Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un
biotehnoloģijas institūts

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

Pēdējā atjaunošana 11-07-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS