LZA Senātā

20-02-2015

17. februārī notika kārtējā LZA Senāta sēde. Par Latvijas zinātnes finansējumu 2015. gadam ziņoja Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs Andrejs Siliņš.

Informāciju par “ACADEMIA – 200” sniedza LZA sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stengrēvica. Ir izveidota emblēma (attēlā), tiek gatavots buklets ar izsmeļošu pasākumu programmu, kuru prezentēs LZA Pavasara pilnsapulcē, regulāri tiek papildināta informācija par zinātnes pasākumiem LZA interneta mājaslapā.

20. – 21. aprīlī Rīgā un Jelgavā notiks 14. Baltijas intelektuālās sadarbības konference, kurā savu līdzdalību apstiprinājuši ne tikai Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti, bet arī virkne pazīstamu zinātnieku no Baltijas jūras reģiona zinātņu akadēmijām. Par to Senāta sēdē ziņoja LZA prezidents Ojārs Spārītis.

Senāts savā sastāvā aizsaulē aizgājušā akadēmiķa Arņa Treimaņa vietā kooptēja akadēmiķi Bruno Andersonu. Viņš arī nolasīja ziņojumu “LV Koksnes ķīmijas institūts mežzinātnes un zinātnes kontekstā”.

LZA Senāts apstiprināja LZA Ētikas komisijas sastāvu sekojošā sastāvā: akadēmiķi Tālavs Jundzis, Vija Kluša, Ojārs Spārītis, Maija Kūle, Īzaks Rašals, LZA korespondētājloceklis Ringolds Balodis.

Powered by Elxis - Open Source CMS