14. BALTIJAS INTELEKTUĀLĀS SADARBĪBAS KONFERENCE

10-04-2015

ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PAR PĒTNIECĪBU UN INOVĀCIJU: PAGĀTNĒ UN NĀKOTNĒ

Konferences darba valoda – angļu

2015. gada 20. – 21. aprīlis

20. aprīlis

Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīga, Akadēmijas laukums 1, Portretu zāle

13.30 - 14.00

Dalībnieku reģistrācija

Plenārsēde un pēcpusdienas sēde

14:00

Atklāšana

LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna

Igaunijas ZA prezidenta Tarmo Soomeres uzruna

Lietuvas ZA prezidenta Valdemaras Razumas uzruna

Somijas ZA galvenā zinātniskā sekretāra Olli Martio uzruna

14:30

Bärbel Friedrich (Leopoldina viceprezidente)
"Ieteikumi par īstenojamo politiku globālo izaicinājumu pārvarēšanai: nacionālo zinātņu akadēmiju loma"

14:55

Øivind Andersen (Starptautiskās humanitāro zinātņu akadēmiju apvienības UAI prezidents, Norvēģijas ZA ģenerālsekretārs)
"Sadarbība humanitārajās zinātnēs akadēmisko tīklu ietvaros - Baltijas reģionā un globāli"

15:20-15:45

Kafijas/tējas pauze

15:45

Ivars Kalviņš (Latvija)
"Sadarbība pētniecībā, tehnoloģiju attīstībā un inovācijās Baltijas reģionā: problēmas un risinājumi"

16:20

Zenonas Norkus (Lietuvas ZA)
"Baltijas ekonomikas izaugsmes salīdzinājums: starpkaru un atjaunotās neatkarības periodā"

16:45

Urmas Varblane (Igaunijas ZA viceprezidents)
"Baltijas valstu atkarība no ES struktūrfondiem. Situācijas risinājumi"

17:10

Benedikts Kalnačs (Latvija)
"Raiņa pasaulīgums"

17:35

Baltijas zinātņu akadēmiju medaļas pasniegšanas ceremonija

17:35

Sēdes noslēgums un fotografēšanās

21. aprīlis

Norises vieta: Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Jelgava, Akadēmijas iela 10

08.45 - 09.45

Izbraukšana uz Jelgavu (autobuss pie LZA augstceltnes) un ierašanās Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā

10.00 - 10.20

Piemiņas plāksnes atklāšana par godu Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības 200. gadadienai

Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa uzruna

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores Gitas Grases uzruna

LZA Senāta priekšsēdētāja akadēmiķa Jāņa Stradiņa uzruna

10.30

Sēdes atklāšana

10.35

Jānis Stradiņš.
"Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībai - pirmajai zinātniskajai institūcijai Baltijā - 200 gadi"

11.00

Maciej Janowski (Polijas ZA)
"Kāpēc ir jāpēta Centrālās Eiropas politiskās domas vēsture?"

11.20

Kafijas/tējas pauze

11.45

Mart Kalm (Igaunijas ZA)
"Baltijas jūras reģiona valstu mākslinieciskā vienotība"

12.05

Paulius V. Subačius (Lietuvas ZA)
"Kristieši un pilsoniskā līdzdalība: produktīva spriedze"

12.25

Dušan Galik (Slovākijas ZA) "Višegradas četrinieka zinātņu akadēmiju sadarbības pieredze"

12.45

Konferences noslēgums

13.00

Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības markas izdošanas svinīgā ceremonija

Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa uzruna

Latvijas Pasta Valdes priekšsēdētāja Arņa Salnāja uzruna

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores Gitas Grases uzruna

LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna

13.30 - 14.30

Pusdienas

14.30 - 16.30

Ekskursija

16.30

Atceļš uz Rīgu

Konferences darba valoda - angļu.


14th Baltic Conference on Intellectual Cooperation

“ACADEMIES OF SCIENCES FOR RESEARCH AND INNOVATION: PAST AND FUTURE”

20–21 April, 2015, Riga –Jelgava

Monday, April 20, 2015

13.30

Registration of participants, welcome coffee

Latvian Academy of Sciences; Akademijas laukums 1, Portrait hall (3rd floor)

14.00

Opening of the XIV Baltic Conference on Intellectual Cooperation

Ojārs SPĀRĪTIS, President, Latvian Academy of Sciences (LAS)

Tarmo SOOMERE, President, Estonian Academy of Sciences

Valdemaras RAZUMAS, President, Lithuanian Academy of Sciences

Olli MARTIO, Secretary General, Finnish Academy of Science and Letters

14.30

Policy advice in a world of global challenges: the role of national academies

Bärbel Friedrich, Vice President of Leopoldina

14.55

Scholarly cooperation in the humanities through academic networking - in the Baltic region and globally.  Øivind ANDERSEN, President Union Académique

Internationale, Secretary-General, Norwegian Academy of Science and Letters

15.20 -15.45

Coffee break

15.45

Cooperation  of research, technology development and innovation in Baltic Region: problems and solutions.  Ivars KALVIŅŠ, full mem. of the Latvian Academy of Sciences, Director for research, Latvian Institute of Organic Synthesis

16.20

Baltic economic growth in cross-temporal comparison: inter-war and restored independence periods. Zenonas NORKUS, Vilnius University, member of the Lithuanian Academy Sciences

16.45

Dependence on EU Structural funds in the Baltic Countries. Ways of Exit Urmas VARBLANE, Head of the Division, Estonian Academy of Sciences

17.10

Rainis' Worldliness. Benedikts KALNAČS, full mem. of the Latvian Academy of Sciences

17.35

Ceremony of awarding the Medals of the Baltic academies of sciences

18.00

End of first day. Group photo

 

Tuesday, April 21, 2015

8.30

Bus  transfer from the hotel "Avalon" to the Latvian Academy of Sciences

8.45

Bus transfer from the Latvian Academy of Sciences to Jelgava

9.45

Arrival at Gederts Eliass History and Art Museum of Jelgava  

10.00

Unveiling of the Commemorative plaque dedicated to the Courland Society for Literature and Art' 200

10.30

Opening the second day of the conference

10.35

200 years to the Courland Society for Literature and Art - the first scientific institution in the Baltics. Jānis STRADIŅŠ, Chairman of Senate, Latvian Academy of Sciences

11.00

Why is the history of Central European political thought worth studying?Maciej JANOWSKI, Professor, Polish Academy of Sciences

11.20

Coffee / tea  break

11.45

Artistic unity of the Baltic Sea Region countries Mart KALM, Vice-president of the Estonian Academy of Sciences, Rector of the Estonian Academy of Arts

12.05

Christian communities and civic empowerment: fruitful tension Paulius V. SUBAČIUS, Professor of Vilnius University

12.25

 The Visegrad group of Academies. Sharing experiences. Dušan GÁLIK, Scientific  Secretary, Slovak Academy of Sciences

12.45

Closing remarks

13.00

Ceremony to unveil a commemorative stamp "The Courland Society for Literature and Art- 200"

13.30 - 14.30

Lunch

14.30- 16.30

Jelgava City sightseeing (e.g.Tower of Holy Trinity Lutheran Church, Jelgava Palace and the Family Vault of the Dukes of Courland in the basement of Jelgava Palace)

16.30

Bus transfer from Jelgava to Riga

Pēdējā atjaunošana 10-04-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS