Mecenātam būt ir gods

24-04-2015

“Zinātnes Vēstnesis” (nr.6, 2015. gada 23. marts) jau rakstīja, ka LZA Senāts apstiprināja goda mecenāta nosaukumu AS “Grindeks” padomes priekšsēdētājam Kirovam LIPMANAM , kā arī uzņēmējiem Borisam un Inārai TETEREVIEM.

Kirovs Lipmans LZA goda mecenāta diplomu saņēma LZA Pavasara pilnsapulcē, svinīgi apliecinot, ka AS “Grindeks” fonds “Zinātnes un izglītības atbalstam”, kura valdes priekšsēdētājs viņš ir, arī turpmāk veiks šo svētīgo darbu, piešķirot prēmijas, stipendijas un atbalstot zinātni un izglītību veicinošus projektus.

Tagad kārta saņemt LZA goda mecenāta diplomu ir Borisam un Inārai Tetereviem, kuru vadītais labdarības fonds līdzās lieliem kultūras un izglītības projektiem iesaistījies arī LZA un Jauno zinātnieku apvienības materiālā atbalstā. Proti, Borisa un Ināras Teterevu fonds gādā par to, lai LZA Lielā medaļa gūtu arī savam zinātniskam un sabiedriskam svarīgumam atbilstošu materiālo segumu.

Ināra un Boriss Teterevi 

LZA prezidents Ojārs Spārītis: “Borisa un Ināras Teterevu fonds ar savu sponsorējumu atbalsta Latvijas Jauno zinātnieku apvienības organizatorisko, izglītojošo un zinātni popularizējošo darbību, kas saistās ar izbraukumiem uz reģionu augstskolām un konsultācijām par to, kā rakstīt doktora darbu, veidot jauno zinātnieku datu bāzes, pieteikt starptautiskus pētniecības projektus. Savukārt Latvijas Zinātņu akadēmija var būt lepna un pateicīga par to, ka nu jau divus gadus LZA augstāko apbalvojumu – Lielo medaļu pavada solīda privāta naudas balva 10 000 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas cerībā, ka pēc pieciem gadiem Latvijas valsts spēs pati adekvāti novērtēt savu izcilāko zinātnieku sniegumu. Mazākais, kā Latvijas Zinātņu akadēmija var izteikt savu atzinību, ir piešķirt Borisam un Inārai Tetereviem LZA goda mecenāta nosaukumu.

LZA Lielās medaļas 2014. gada laureāti:

Sakarā ar Goda mecenāta nosaukuma pieškiršanu Borisam un Inārai Tetereviem gribu izteikt dziļu pateicību Teterevu Fondam par mana darba augsto novērtējumu. Es esmu gandarīta, ka manis izstrādātais pretvēža preparāts Ftorafūrs tiek plaši lietots pasaulē un pagarina daudzu slimnieku dzīvi.

Borisa un Ināras Teterevu Fonds sniedz nozīmīgu palīdzību zinātnes un kultūras attīstībai Latvijā, kas liecina par dziļu interesi Latvijas turpmākajā augšupejā.

Ar sirsnīgu pateicību Regina Žuka,

Latvijas Zinātņu akadēmijas
2014.gada Lielās medaļas laureāte

***

Mūsdienu Latvija nav bagāta ar mecenātiem. taču Borisa un Ināras Teterevu fonds to vidū ieņem goda vietu. Jo sevišķi tāpēc, ka plaši atbalsta izglītību un zinātni. Pagājušā gadā priecājos, redzot Jūs abus saņemot augstus suminājumus Latvijas Universitātē, neiedomājoties, ka tieši arī man būs Jums no sirds jāpateicas. Bet neticamais ir noticis un es esmu saņēmis Jūsu dāvato Latvijas Zinātņu akadēmijas apbalvojuma “Lielā medaļa” naudas balvu. Par to pateicos un novēlu Jums labu veselību un veiksmi!

Viktors Ivbulis,

Latvijas Zinātņu akadēmijas
2014.gada Lielās medaļas laureāts

Powered by Elxis - Open Source CMS