Precizējums

18-06-2015

Vēlos vērst jūsu uzmanību uz neprecizitātēm “Zinātnes Vēstnesis” (Nr.11 (490), 2015. gada 8.jūnijs) numurā, kas tieši skar arī manu kā zinātnieka darbu vēstures un avotu pētniecības laukā.

Būtība ir tā, ka šī numura ievadrakstā “LZA Senātā”, kas veltīts Starpdisciplinārās komisijas Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) darbības zinātniskai izpētei un tās darbības atbalstam kopumā, nododot to LU LVI pārraudzībā un pasākumu komisijas darba uzlabošanā, – ir ieviesušās kļūdas.

9. un 19. rindkopā minēts komisijas sastāvs. Runājot par komisijas locekļu izslēgšanu, vēlos paskaidrot, ka 2015. gada martā – aprīlī izslēgti: Dr. iur. Kristīne Jarinovska (17.martā), Dr. phil. Solveiga Krūmiņa–Koņkova (uzrakstījusi atlūgumu, izslēgta 7. aprīlī), Dr.hist. Ritvars Jansons (uzrakstījis atlūgumu, kļūstot par Saeimas deputātu un pārejot darbā LR Saeimā, izslēgts 7. aprīlī), Mag. hist. Bonifacijs Daukšts (izslēgts 7. aprīlī, LOIB atsaucot viņa kandidatūru no komisijas sastāva).

Es pats līdzās pārējiem atlikušajiem kolēģiem komisijā vēl arvien skaitos minētās VDK komisijas loceklis (neesmu izslēgts, kā norādīts jūsu sniegtajā informācijā rakstā).

Uzskatu, ka ir būtiski, lai netiktu maldināti mani kolēģi vēsturnieki un Latvijas sabiedrība kopumā,

Starpdisciplinārās komisijas
Latvijas PSR VDK darbības izpētei loceklis,
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts Arhīva
DAD arhīva eksperts
Ainārs Bambals, Dr. hist.

Pēdējā atjaunošana 18-06-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS