LZA nodaļās

18-06-2015

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde

2015. gada 28. maijā Rīgas Latviešu biedrības (RLB) Kluba zālē notika Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (HSZN) sēde. Bija paredzēts īpaši uzrunāt HSZN goda locekļus un goda doktorus, aicinot klātesošos iepazīstināt ar savām “mazajām vizītkartēm”. Sēdi atklāja un gandarījumu par LZA un RLB sadarbību izteica Rīgas Latviešu biedrības vadītājs, LZA goda loceklis Guntis Gailītis.

Sēdes sākumā nodaļas vadītāja pastāstīja par LZA un HSZN sastāvu. LZA ir neparasti liela zinātniskās un sabiedriskās darbības speciālistu kopa, ko veido 475 izcilas dažādu nozaru personības (ieskaitot LZA goda doktorus). No tām 58 ir goda locekļi un 77 ir goda doktori.

HSZN apvieno 40% no LZA locekļu skaita – 29% no īsteno locekļu skaita, 86% no goda locekļu skaita, 42% no ārzemju locekļu skaita, 26% no korespondētājlocekļu skaita. Nodaļas pētījumu tematikai atbilst 45% no LZA goda doktoru skaita. Var droši apgalvot, ka LZA goda locekļi un goda doktori ir cieši saistīti ar HSZN darbu. Goda doktoru un goda locekļu ieguldījums ir redzams un dzirdams – viņu sarakstītu grāmatu un veidotu mākslas darbu dāvinājumi, izstādes, priekšnesumi un priekšlasījumi, atsaucība un padoms.

Godinot un cildinot goda locekļus un goda doktorus, klātesošiem tika nolasīts pilns LZA goda locekļu un LZA goda doktoru saraksts, un abi saraksti tika uzņemti ar aplausiem.

No HSZN goda locekļu un goda doktoru puses saņēmām lielu gaišu emociju devu, jo ikviens runātājs stāstīja savu sakāmo ar sirdi un dvēseli, aizkustinot klātesošos.

Sēdes ietvaros bija arī paredzēta atbalsta izteikšana LZA goda doktora kandidātei, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniecei Mārai Zirnītei, kas iepazīstināja klātesošos ar mutvārdu vēstures pētniecību Latvijā un savu devumu tajā, un bija sagatavojusi nelielu ar šo tēmu saistītu publikāciju izstādi. LZA goda doktora vēlēšanas tika atliktas uz rudeni, jo kandidātes ieteicējs nebija ieradies uz sēdi.

Zālē mājīgu gaisotni radīja svaigo ceriņu smarža, kas liecināja par vasaras tuvošanos. Cerēsim, ka ikvienam būs patīkamas atmiņas par šo pasākumu RLB namā un milzīga pateicība nodaļas goda locekļiem un goda doktoriem par viņu devumu LZA. Uz turpmāku sadarbību!

LZA HSZN priekšsēdētāja R. Karnīte
LZA HSZN zinātniskās sekretāres p. i. L. Griņeviča

  

Powered by Elxis - Open Source CMS