Iznākusi Jāņa Stradiņa gada grāmata

2-07-2015

Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds laidis klajā rakstu krājumu “Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē” ar apakšvirsrakstu “Jāņa Stradiņa gada grāmata” (grāmatas svinīgā atklāšana notika 19. maijā Latvijas Universitātes Mazajā aulā). Tā bija atgriešanās akadēmiķa Jāņa Stradiņa 80. jubilejai veltītajā akadēmiskajā tematiskajā forumā, kas noritēja Mazajā un Lielajā Ģildē akadēmiķa dzimšanas dienā 2013. gada 10. oktobrī.

Nevēlēdamies, lai forums kļūtu par godināšanas rituālu (kas neizbēgami tomēr par tādu kļuva), akadēmiķis piekrita to veltīt aktuāliem zinātnes un kultūras mijiedarbības jautājumiem Latvijā un pasaulē. Jubilejas foruma projektu uzņēmās īstenot Latvijas Inovatoru apvienība un Latvijas Universitāte, taču foruma rakstu krājums nekādā ziņā nav akadēmiķa garā un produktīvā zinātnieka un sabiedriski aktīva cilvēka, īstena Latvijas patriota mūža rezumējums, bet viņa domubiedru no akadēmiskajām aprindām un sabiedriskajām aktivitātēm (Latvijas Universitātes, Latvijas Bankas, Rundāles pils muzeja u.c.) domas par jau pieminētajiem zinātnes un mākslas mijiedarbības jautājumiem.

Bez forumā nolasītajiem referātiem grāmatā publicētas arī intervijas un raksti no citiem Jāņa Stradiņa jubilejas gada notikumiem, tādēļ arī tās apakšvirsraksts ir “Jāņa Stradiņa gada grāmata”. Bagātīgi ilustrēta (perfekts fotogrāfu darbs), poligrāfiski augstvērtīgi izdota, šī grāmata ir cieņas apliecinājums tās galvenajam varonim, akadēmiķim Jānim Stradiņam un vienlaikus arī Latvijas zinātnei un kultūrai kopumā.

Z. Kipere

Powered by Elxis - Open Source CMS