Gatavojamies jubilejai

5-06-2008

Latvijas Zinātnieku savienībā

Latvijas Zinātnieku savienības Valdes sēdē 29. maijā turpinājās LZS 20 gadu jubilejas bukleta apspriešana un pienākumu sadale. Idejas rosinātāja un praktiskā vadītāja Rita Bebre iepazīstināja ar materiālu izvietojumu bukletā un kopā ar pārējiem Valdes locekļiem vienojās par atsevišķu nodaļu tematisko virzību.

Šķiet, ka jaunākās paaudzes zinātniekiem būs interesanti uzzināt par LZS pirmsākumiem, kad tā gāja soli solī ar Tautas fronti un abu izstrādātie dokumenti runāja vienu valodu. Zinātnieki prasīja pārveidot pārāk birokratizēto zinātnes vadības sistēmu, tās demokratizāciju. Provinciālismu un atrautību no pasaules zinātniskās domas un informācijas rada neapmierinošie sakari ar ārvalstīm kā to nepietiekošā apjoma, tā kandidātu izvēles ziņā, kas veicina arvien pieaugošu atpalicību no pasaules zinātnes augstākajiem sasniegumiem, stimulē pašapmierinātību vienos un mazvērtības izjūtu citos zinātniekos. Zinātnieku savienība iestājās par diskusiju brīvību un uzskatu plurālismu sabiedriskajās zinātnēs, pieprasīja regulāru informāciju presē par ekonomikas un vides stāvokli, tā pārmaiņām un iespējamām sekām. Latvijas Zinātnieku savienības pirmajā programmā (1988), piemēram, ierakstīts tāds punkts: “LZS atbalsta centienus dot objektīvu, vispusīgu Latvijas vēstures atainojumu kā politiskajā, tā arī kultūras un zinātnes vēsturē, izkopt un saglabāt vietējās zinātniskās tradīcijas, rūpēties par zinātnieku piemiņas vietām, reabilitēt republikā aizmirstu zinātnieku pētniecisko mantojumu. LZS cenšas noskaidrot staļinisma un stagnācijas laikā cietušo zinātnieku likteņus un panākt viņu reabilitāciju.” Daudz interesanta var atrast LZS pirmajos dokumentos, ko ir vērts atgādināt kaut vai tāpēc, lai atcerētos, no kādas vietas esam sākuši.

Z. K.

Powered by Elxis - Open Source CMS