LLMZA prezidija un LZA LMZN kopsēdē izskatītie jautājumi

22-10-2015

2015. gada 21. septembra Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija un LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) kopsēdes laikā tika izskatīti sekojoši jautājumi:

• Uz LZA korespondētājlocekļa vakanci lauksaimniecības zinātnēs ir iesniegts viens pieteikums. Pretendenta ziņojuma uzklausīšana un vēlēšanas notiks LLMZA prezidija un LZA LMZN kopsēdē 26. oktobrī;

• Tika uzklausīti LLMZA organizētā doktorantu – topošo zinātnieku darbu konkursa dalībnieki. Kopumā iesniegti sešu pretendentu pieteikumi. LLMZA prezidija un LZA LMZN sēdē ar ziņojumiem uzstājās:

o Anda Liniņa (LLU Lauksaimniecības fakultāte), ziņojums “Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas kviešu (Triticum aestivum L.) graudu tehnoloģiskajām īpašībām” (promocijas darba zinātniskais vadītājs – Dr.habil.agr. Antons Ruža);

o Līva Griņeviča (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte), ziņojums “Jauniešu ilgstošā bezdarba problēma un tās risinājumi Latvijas reģionos” (promocijas darba zinātniskā vadītāja – Dr.habil.oec. Baiba Rivža);

o Solvita Kalniņa (LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte), ziņojums “Latvijā selekcionētu graudaugu šķirņu piemērotība makaronu ražošanai” (promocijas darba zinātniskā vadītāja – Dr.sc.ing. Tatjana Rakčejeva, zinātniskā konsultante – Dr.sc.ing. Daiga Kunkulberga);

o Lāsma Cielava (LLU Lauksaimniecības fakultāte), ziņojums “Ilgmūžības pētījumi Latvijas brūnās un Holšteinas melnraibās šķirnes govju populācijās” (promocijas darba zinātniskās vadītājas – Dr. agr. Daina Jonkus, Dr. agr. Līga Paura);

o Ieva Mežaka (LU Bioloģijas fakultāte), ziņojums “Videi draudzīgā un ilgtspējīgā lauksaimniecībā vasaras miežiem (Hordeum vulgare L.) nozīmīgu pazīmju ģenētiskā kartēšana” (promocijas darba zinātniskais vadītājs – Dr.biol. Nils Rostoks).

Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtēs konkursa komisija un 5. novembrī “Ražas svētkos 2015”, kas notiks Vecaucē, tiks apbalvoti konkursa uzvarētāji.

• Tika pārrunāta konkursa “Sējējs – 2015” grupas “Jaunais zinātnieks” norise. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti svinīgā ceremonijā 16. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

• Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu (LLZI) Direktoru padomes valdes priekšsēdētājs Ģedimins Siliņš informēja par LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas, LLZI Direktoru padomes un LR Zemkopības ministrijas organizētā “Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates – konkursa” norisi. Konkursā piedalījās 12 zinātniskās iestādes, skates – konkursus apmeklēja 314 dalībnieki. Pasākums notika no 2015. gada 15. maija līdz 5. augustam. Godalgotā vieta par lauku izmēģinājumiem ir piešķirta SIA “Pūres Dārzkopības pētījumu centram” (valdes priekšsēdētājs Jānis Lepsis), godalgotā vieta laboratoriju eksperimentu skatē – konkursā ir piešķirta SIA “Augu aizsardzības pētījumu centram” (direktore Regīna Rancāne). Sīkāk ar skates – konkursa norisi var iepazīties LLMZA mājas lapā.

• Klātesošie tika informēti par iespēju piedalīties dažādos konkursos: LZA vārdbalvu konkursā 2016. gadam (Arvīda Kalniņa balva mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē; jaunā zinātnieka balva), kā arī VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, LLMZA un LLU rīkotajā konkursā.

• Tika pārrunāts jautājums par Arvīda Kalniņa balvas vērtēšanas komisijas sastāvu. Par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts akadēmiķis Bruno Andersons.

• Akadēmiķe Baiba Rivža informēja par aktivitātēm valsts pētījumu programmas EKOSOC–LV un Zviedru Institūta tematiskās partnerības “ICE – Innovation. Creativity. Equality” ietvaros, t.sk. par 1. starptautisko zinātnisko konferenci (videokonferenci) “Trends in Regional Development in the EU Countries 2015”, kas norisināsies 24. septembrī un vienlaicīgi notiks gan Latvijā, gan Polijā.

• Tika pārrunāts jautājums par LLMZA prezidija un LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas darba plānu septembrim – decembrim.

Nākamā LLMZA prezidija un LZA LMZN kopsēde plānota 26.oktobrī.

Noslēgusies
1. starptautiskā zinātniskā konference “Trends in Regional
Development in the EU Countries 2015”

24. septembrī norisinājās 1. starptautiskā zinātniskā konference “Trends in Regional Development in the EU Countries 2015”.

Konferenci rīkoja valsts pētījumu programmas EKOSOC–LV 5.2.3. projekta “Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” (vadītāja – akadēmiķe Baiba Rivža) dalībnieki sadarbībā ar Varšavas Dzīvības zinātņu universitāti (Warsaw University of Life Sciences), LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, kā arī Zviedru Institūta tematisko partnerību “ICE – Innovation. Creativity. Equality”.

Konference tika rīkota kā videokonference un vienlaicīgi notika gan Latvijā (Jelgavā), gan Polijā (Varšavā).

Konferencē uzstājās pārstāvji no dažādām Latvijas un Polijas zinātniskajām institūcijām. Latvijas pusi pārstāvēja zinātnieki, jaunie zinātnieki, doktoranti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Ventspils Augstskolas.

Kopumā konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar trīsdesmit sešiem ziņojumiem, t.sk. gan mutiskiem, gan stenda ziņojumiem.

Ziņojumu tēmas aptvēra plašu jautājumu loku. Kā nozīmīgu aktivitāti valsts pētījumu programmas EKOSOC – LV ietvaros var minēt  5.2.3. projekta “Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” pārstāvju ziņojumus par projekta pētījumu rezultātiem.

Ar konferences materiāliem iespējams iepazīties EKOSOC–LV sadaļā Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā. 

Powered by Elxis - Open Source CMS