VPP EKOSOC–LV izpildītāju sanāksmē nolemj 2016. gada 3. un 4. novembrī rīkot forumu ar posteru izstādi un materiālu apkopošanu LZA Vēstīs

22-01-2016

2016. gada 12. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā norisinājās VPP EKOSOC–LV izpildītāju sanāksme, kuras darba kārtībā bija paredzēti četri jautājumi: 2. posma noslēgums un atskaišu sagatavošana pēc vienotā parauga; 2. posmā plānotais un paveiktais (pārrunas par 2. posma rezultatīvo rādītāju izpildi); programmas administrēšanas jautājumi; apspriede par 3. posma darba uzdevumu sastādīšanu.

VPP EKOSOC–LV programmas vadītāja B. Rivža klātesošos informēja, ka 22. martā ir paredzēta atklātā diskusija ar uzraudzības komisijas locekļiem, kur katram projektam būs jāziņo, kas ir paveikts 2. posmā.

Sanāksmes ietvaros tiek nolemts VPP EKOSOC–LV ietvaros 2016. gada 3. un 4. novembrī rīkot forumu: “EKOSOC–LV forums. Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi”. Uz forumu tiks aicināti sabiedrības un ministriju pārstāvji, kā arī plānots forumu translēt. 3. novembrī paredzēta foruma atklāšana Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Savukārt, 4. novembrī paredzēts programmā iesaistītajās augstskolās rīkot VPP EKOSOC–LV projektu sekcijas sēdes. Pēc foruma paredzēts izdot Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstu A daļas krājumu, kurā būs iekļautas programmas 10 apakšprojektu galvenās izstrādes un rezultāti.

Informāciju sagatavoja: Līva Griņeviča,
VPP EKOSOC–LV programmas vadītājas asistente,
LZA HSZN zinātniskās sekretāres p.i.

Powered by Elxis - Open Source CMS