Latvijas diplomātija 1940-1991

19-05-2016

LZP fundamentālo un lietišķo (pētnieciskās sadarbības) pētījumu projekta Nr. 653/2014 "Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas pieredze, mācības un starptautiskā nozīme (vēsturiskie, politiskie un tiesiskie aspekti)" apakšprojekta  "Latvijas Republikas diplomātiskā dienesta loma un Baltijas jautājums" ietvaros iznācis dokumentu krājums "Latvijas Republikas oficiālā nostāja Latvijas diplomātiskā dienesta dokumentos 1940. - 1991. gadā". Sastādītājs, ievada un komentāru autors Ainārs Lerhis. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. 399 lpp.

Krājumā apkopoti Latvijas Republikas ārlietu dienesta - diplomātiskā un konsulārā dienesta - dokumenti par laiku no Latvijas valdības 1940. gada 17. maija ārkārtējo pilnvaru izdošanas un PSRS īstenotās Latvijas okupācijas 1940. gada 17. jūnijā līdz Latvijas valstiskās neatkarības pilnīgai atjaunošanai 1991. gada 21. augustā. Ārlietu dienests kā vienīgais Latvijas Republikas valsts varas pārstāvis izstrādāja, pauda un aizstāvēja Latvijas valsts oficiālo viedokli par jebkuriem starptautiskās politikas jautājumiem un notikumiem, kas skāra Latvijas valsts un tās pilsoņu intereses.

Latvijas un pārējo Baltijas valstu de iure statusa uzturēšana, tāpat kā triju valstu ārlietu dienestu darbības turpināšanās 50 gadu garumā, diplomātu ilggadējā darbība un ticība valstiskās neatkarības atjaunošanai nākotnē, ir bezprecedenta gadījums pasaules diplomātijas vēsturē. Latvijas diplomāti šos ilgos gadus deva milzīgu ieguldījumu Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanā. Pirmskara Latvijas diplomāti godam izpildīja savu valstisko un vēsturisko misiju. Latvijas diplomātiskā dienesta darbība brīvajā pasaulē no 1940. līdz 1991. gadam bija reālpolitiskas, neatlaidīgas diplomātiskās cīņas paraugs sarežģītos apstākļos pret lielu pārspēku, iespēju robežās izmantojot Latvijas Republikas de iure atzīšanas saglabāšanos un starptautisko normu un principu dotās iespējas. Tā ir mācību grāmata šodienai, paraugs cīņai par valsts interešu aizstāvēšanu, uzticību Latvijas valstij tās viskritiskākajās dienās.

Powered by Elxis - Open Source CMS