Jāuzlabo zinātnieku loma ekonomiskajā sadarbībā ar Ķīnu

19-05-2016

Aldis Bulis,
Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes loceklis

Latvijas zinātnieku loma ekonomiskās sadarbības veicināšanā starp Latviju un Ķīnas Tautas Republiku (Ķīnu) ir nepietiekama un fragmentāra. Latvijas zinātnieki var dod lielāku devumu Latvijas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai Ķīnas tirgū un pārdot savus pakalpojumus partneriem no Ķīnas. Ir nepieciešams palielināt sadarbības regularitāti, sadarbības gadījumu skaitu un finansiālo apjomu.

Ķīna pašlaik ir otrā lielākā valsts pasaulē pēc IKP apjoma un vadošā valsts pasaulē pēc eksporta apjoma. Latvijas tirdzniecības bilance ar Ķīnu ir negatīva. 2014.gadā Latvijas importa apjoms no Ķīnas bija 352,8 milj. EUR. Latvijas uzņēmumu eksporta apjoms uz Ķīnu kopš 2010.gada stabili aug un 2014.gadā bija 105,5 milj. EUR. Galvenās Latvijas uzņēmumu eksporta preces uz Ķīnu ir koksnes un metālu izstrādājumi, mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas, augu valsts produkti, minerālprodukti un ķīmiskie produkti. Ķīna pašlaik ir augošs tirgus, tādēļ tas ir izdevīgs gan ražotājiem, gan arī pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. zinātnisko, pētniecības un attīstības pakalpojumu sniedzējiem.

Savā promocijas pētījumā esmu noskaidrojis, pirmkārt, ka 2013.gadā preces un pakalpojumus no Latvijas uz Ķīnu eksportēja 161 Latvijas uzņēmums, no kuriem 94 uzņēmumi bija ražošanas uzņēmumi. Otrkārt, galvenie Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspējas kavējošie faktori Ķīnas tirgū ir 1) preču transportēšana jeb loģistika uz Ķīnu ir dārga un ilga, 2) nepietiekams Latvijas valsts atbalsts eksporta veicināšanai uz Ķīnu, 3) uzņēmumu zīmoli un to produkcija ir mazpazīstami Ķīnā, 4) neatbilstošs uzņēmumu mārketings, lai spētu pārdot savus produktus Ķīnas tirgū, 5) informācijas, zināšanu un izpratnes trūkums par Ķīnas tirgu, patērētāju vajadzībām un uzņēmējdarbības iespējām Ķīnā un 6) nepietiekami uzņēmumu resursi un to pieejamība vietējā tirgū eksporta nodrošināšanai uz Ķīnu. Lai Latvijas zinātniskās institūcijas būtu veiksmīgas Ķīnas tirgus apgūšanā, tām ar saviem pakalpojumiem ir jāpalīdz Latvijas ražošanas uzņēmumiem mazināt minētos kavējošos faktorus un pārvarēt sev raksturīgos kavējošos faktorus, lai iegūtu pasūtījumus un projektus Ķīnā.

Powered by Elxis - Open Source CMS