2016. gada L'ORÉAL Latvijas stipendijas "Sievietēm zinātnē" ar UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas un Latvijas Zinātņū akadēmijas atbalstu

19-05-2016

Latvijas Zinātņu akadēmijā šī gada 18. maijā nu jau 12. reizi, piešķirot prestižās 6000 eiro vērtās L΄Oréal Latvijas stipendijas "Sievietēm zinātnē" ar UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu, tika godinātas trīs šogad veiksmīgākās sievietes zinātnē.

Jau 18 gadus visā pasaulē un 12 gadus Latvijā, programma "Sievietēm zinātnē", kas Latvijā tiek organizēta ar UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) atbalstu, iedrošina, iedvesmo un apbalvo sievietes - zinātnieces. Programmas gaitā pasaulē vairāk nekā 2500 pētnieces no 112 valstīm guvušas atzinību par īpašiem atklājumiem un tikušas atbalstītas nozīmīgos savas karjeras brīžos. Latvijā kopš programmas dibināšanas 2005. gadā ir apbalvotas 36 izcilas zinātnieces.

Šogad stipendiju ieguva trīs talantīgas zinātnieces - inženierzinātņu doktore materiālzinātnēs Kristīne Šalma-Ancāne, inženierzinātņu maģistre ķīmijas tehnoloģijā Jevgeņija Lugiņina un dabaszinātņu maģistre bioloģijā Ilze Dimanta.

Rīgas Tehniskās universitātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošā pētniece Kristīne Šalma-Ancāne meklē risinājumu globālai saslimšanai - osteoporozei. Tā ir hroniska kaulu slimība, kura skar vismaz 200 miljonus cilvēku visā pasaulē. Zinātnieces pētījums ir vērsts uz tādu kaulu implantmateriālu izstrādi, kas veicinātu osteoporotisku kaulu lūzumu dzīšanu un reģenerācijas procesu, vienlaicīgi nodrošinot terapeitisku vai ārstniecisku efektu uz osteoporozes skartajiem kaulaudiem.

Rīgas Tehniskās universitātes Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētniecei Jevgeņijai Lugiņinai L'Oréal Latvijas stipendija "Sievietēm zinātnē" ir piešķirta pētījumam "Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra oksīdā". Zinātniskā pētījuma mērķis ir izstrādāt jaunas dažādu organisko savienojumu sintēzes metodes, kurās par šķīdinātāju izmanto šķidru sēra dioksīdu. Zinātniskā darba pamatā ir tādu reakciju meklējumi un to parametru optimizācija, kuru norisi veicinātu sēra dioksīda kā šķīdinātāja izmantošana, sasniedzot augstākus iznākumus un lielāku selektivitāti. Izstrādātās sintēžu metodes var tikt sekmīgi pielietotas tālāk farmācijā dažādu zāļvielu iegūšanai.

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta zinātniskajai asistentei Ilzei Dimantai ir dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā. Ilzei stipendija ir piešķirta pētījumam "Hidrīdus veidojošu materiālu izmantošana mikroorganismu saražotā ūdeņraža savākšanai un jauna tipa bioreaktora dizains". Mikroorganismi ražo vērtīgo enerģijas nesēju - ūdeņraža gāzi, pārstrādājot dažādus rūpniecisko procesu blakusproduktus. Jauns pielietojums mikroorganismu saražotā ūdeņraža uzkrāšanai ir gāzi absorbējoši metāla sakausējumi.

Kopš programmas "Sievietēm zinātnē" dibināšanas, tā tiek īstenota, lai nodrošinātu sieviešu līdzvērtīgu pārstāvniecību visos zinātnes līmeņos, tomēr pašreizējā situācija liecina, ka vēl ir daudz jādara, lai saglabātu dzimumu līdztiesību zinātnē. To uzskatāmi pierāda dati, ka sievietes ir tikai 30% no visiem pasaules pētniekiem.

L'Oréal Latvijas stipendijas "Sievietēm zinātnē" ceremonijas laikā L'Oréal Baltic ģenerāldirektors Johans Bergs iepazīstināja ar L'Oréal un UNESCO kopīgo apņemšanos visā pasaulē - manifestu par sieviešu lomas veicināšanu zinātnē. "Sievietēm zinātnē" manifests ir objektīvu viedokļu kampaņa, kuras mērķis ir mudināt zinātnieku sabiedrību, iestādes un sabiedrību kopumā veicināt pārmaiņas zinātnē, arvien mērķtiecīgāk iesaistot sievietes zinātnē.

Johams Bergs pavēstīja nodomu, sākot ar 2017.gadu, pievienot arī pa vienai stipendiātei no Lietuvas un Igaunijas, kopskaitā pasniedzot jau 5 stipendijas.

Manifestu ceremonijā parakstīja programmas "Sievietēm zinātnē" Goda patronese Vaira Vīķe-Freiberga, L'Oréal Baltic ģenerāldirektors Johans Bergs, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidents, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, žūrijas priekšsēdētājs Jānis Stradiņš, kā arī 2016. gada stipendijas "Sievietēm Zinātnē" ieguvējas. Manifestu parakstīja arī iepriekšējo gadu laureātes un pasākuma viesi, lai tādējādi tiktu nodrošināts sabiedrības atbalsts, tiktu piesaistīta uzmanība, lai ikviens iesaistītais varētu palīdzēt nodrošināt dzimumu vienlīdzību zinātnē.

SEŠAS "SIEVIETĒM ZINĀTNĒ" MANIFESTĀ PAUSTĀS APŅEMŠANĀS

1) iedrošināt meitenes izvēlēties karjeru kādā no zinātnes jomām;

2) nojaukt barjeras, kas neļauj sievietēm - zinātniecēm veidot ilgtermiņa karjeru pētniecībā;

3) noteikt par prioritāti sieviešu piekļuvi augstākstāvošajiem un vadošajiem amatiem zinātnē;

4) kopā ar sabiedrību cildināt sieviešu - zinātnieču - ieguldījumu zinātniskā progresa un sabiedrības vārdā;

5) nodrošināt dzimumu vienlīdzību dalībai un līderībai simpozijos un zinātniskās komisijās, piemēram, konferencēs, komitejās un valdes sanāksmēs;

6) veicināt mentoringu un tīklošanas pasākumus jaunajām zinātniecēm, lai ļautu viņām plānot un attīstīt karjeru atbilstīgi savām iecerēm.

 

Stipendiātes (no kreisās) Kristīne Šalma-Ancāne, Ilze Dimanta un Jevgeņija Lugiņina ar Goda patronesi Vairu Vīķi-Freibergu, UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas vicepriekšsēdētāju Kārli Šadurski, akadēmiķi Jāni Stradiņu, L'ORÉAL Baltic ģenerāldirektoru Johanu Bergu un LZA prezidentu Ojāru Spārīti 
A.Edžiņas foto 

Powered by Elxis - Open Source CMS