IV Pasaules Latviešu zinātnieku kongress - pirmie meti

19-05-2016

LZA Senāta sēdē š.g. 10. maijā ārlietu sekretārs akadēmiķis Tālavs Jundzis iepazīstināja ar IV Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa sagatavošanas priekšdarbiem pašā to sākuma stadijā. Kongresa sagatavošanā ieinteresēta ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, kura plāno, sākot ar 2017. gadu, attīstīt zinātniskos projektus ar ārzemēm, identificējot ārzemju zinātniekus un sasaistot viņus ar mūsu zinātni, lai varētu piedalīties Eiropas Savienības kopējos projektos.

Tika izteikta vēlme, kas Senāta sēdes laikā arī saņēma apstiprinājumu, sasaukt kongresu 2018. gada vasarā no 18. jūnija līdz 21. jūnijam - Latvijas neatkar;ibas simtgades laikā, negaidot tradicionālos 10 gadus pēc iepriekšējā kongresa 2011. gadā. Šoreiz atstarpe būs tikai 7 gadi. Kongresa organizētājiem šķita svarīgi to sasaistīt ar Latvijas jubileju, lai runātu par Latvijai vitāliem zinātniskās pētniecības sasniegumiem un uzdevumiem valstij būtiskās nozarēs - vēstures un valodas pētniecībā, ekonomikas zinātnēs, demogrāfijā, inovatīvajās zinātnēs.

Kongresu paredzēts atklāt Nacionālajā teātrī, kur 1918. gadā tika proklamēta Latvijas valstiskā neatkarība. Tas būtu skaists simbolisks žests, turklāt nav citas zāles, kas varētu uzņemt aptuveni 700 plenārsēdes dalībnieku. Teātris ir pretimnākošs, vēl vairāk - tas piedāvā pēc plenārsēdes noskatīties "Skroderdienu Silmačos" izrādi un kongresa atklāšanu apvienot ar Jāņu ielīgošanu.

Turpmākās divas dienas - 19. un 20. jūniju paredzēts veltīt sekciju sēdēm, kas varētu notikt Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču telpās, pēc vajadzības palīgā ņemot turpat netālu esošo LU Dabaszinātņu akadēmisko centru. Pēc iepriekšējā kongresa bija tā dalībnieku iebildumi pret pārāk saskaldīto sekciju skaitu un to, ka tās vienlaicīgi noritēja dažādās Rīgas vietās, apgrūtinot interesentiem migrēšanu no sekcijas uz sekciju, tādēļ plānots sekciju tematiku paplašināt, lēšot vienas sekcijas dalībnieku skaitu no 8o līdz 120 cilvēkiem LNB telpu ir daudz, un bibliotēkas direktors Andris Vilks izteicis gatavību uzņemt kongresa dalībniekus, ja nepieciešams, atsevišķos gadījumos nodrošinot arī sinhrono tulkojumu. Tas, ka kongress notiks, tā sakot, neitrālā teritorijā, neaizskars atsevišķu universitāšu ambīcjas.

Kongresa pēdējā, ceturtajā dienā plenārsēdē sekciju vadītāji tradicionāli ziņotu par paveikto.

Runājot par kongresa svinīgo noslēgumu, no savas puses varētu ieteikt vērst skatus uz Dabaszinātņu akadēmiskā centra lielo ātriju, jo vasaras vidū daudz patīkamāk ir pacelt savu vīna vai šampānieša glāzi skaistā telpā ar atstāvošu jumtu, nekā slēgtā zālē. Gan jau citu augstskolu zinātnieki savas ambīcijas piebremzētu. Bet par to un daudz ko citu svarīgāku spriedīs kongresa sagatavošanas stratēģiskā grupa, kas pulcēsies jūnija sākumā, lai kopā ar Latvijas simtgades organizācijas biroju IV Pasaules Latviešu zinātnieku kongresu padarītu par īstiem Zinātnes svētkiem.

Z. Kipere

Powered by Elxis - Open Source CMS