Konkurss

11-07-2008

Lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos, enerģētikas attīstības veicināšanai un inovāciju vides veidošanai, Latvijas Zinātņu akadēmija un AS “Latvenergo”
izsludina konkursu uz 2008. Gada balvām.

Konkursa uzvarētājiem tiek piešķirtas astoņas Gada balvas:

• profesora Alfrēda Vītola balva par izcilu devumu enerģētikā;
• divas balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā;
• piecas balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem (vecumā līdz 40 gadiem).

Pretendentus var izvirzīt LZA locekļi, zinātnisko institūtu domes vai padomes, AS “Latvenergo”, universitāšu un augstskolu senāti un fakultāšu domes.

Balvas piešķir ekspertu komisija.

Izvirzot pretendentus, līdz 2008. gada 15.oktobrim jāiesniedz šādi dokumenti (divos eksemplāros):

• motivēts izvirzītāja iesniegums;
• pretendenta Curriculum vitae, norādot darba un mājas adresi, tel., personas kodu, e – pasta adresi;
• izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā, darba nosaukumu norādot arī angļu valodā;
• izvirzāmais darbs (darbu kopa).

Apbalvoto zinātnisko vai praktisko darbu viens eksemplārs tiek nodots glabāšanai Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā, otrs – AS “Latvenergo”.

Materiāli iesniedzami LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā, Akadēmijas lauk.1, 2. stāvā, Rīga, LV 1050. Tel. uzziņām: 67223633, 67223931 vai AS “Latvenergo” (Pulkveža Brieža 12, tel. uzziņām 77328213).

Pēdējā atjaunošana 11-07-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS