XV Starptautiskā konference “Kompozīto materiālu mehānika”

11-07-2008

Š.g. 26.–30. maijā Rīgā tika organizēta XV Starptautiskā konference “Kompozīto materialu mehānika” (http://www.pmi. lv/html/ConfInf.htm). Organizētāji un atbalstītāji – Latvijas Universitātes aģentūra “LU Polimēru mehānikas institūts”, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome, Latvijas Nacionālā Mehānikas komiteja, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, žurnāla “Mechanics of Composite Materials” redkolēģija.

Kompozīto materiālu mehānikas konferences ir tradicionālas zinātnieku sanāksmes, ko Polimēru mehānikas institūts regulāri organizē kopš 1965.gada. Šo konferenču mērķis ir apspriest jaunos pētījumu rezultātus kompozīto materiālu mehānikā, kā arī apmainīties domām par iespējamiem turpmākiem pētījumu virzieniem.

Pēdējos gados ir paplašinājušās tendences kompozītu izlietošanā. Joprojām svarīga ir efektīvu materiālu radīšana aviakosmiskajai tehnikai. Tā, piemēram, jaunajā Airbus lidmašīnā trešā daļa no konstrukcijas ir kompozīti, bet tuvāko gadu laikā jaunajā konstrukcijā kompozīti pēc apjoma aizņems vairāk kā pusi. Aizvien vairāk pieaug kompozītu izlietojums būvju nostiprināšanā un rehabilitācijā. Šiem jautājumiem bija veltītas atsevišķas sēdes. Īpaša sekcija bija veltīta kompozītiem ar nanostruktūru, kas pēdējā laikā kļūst arvien populārāki.

Konference tika organizēta 8 sekcijās: “Struktūra un īpašības”, “Nanokompozīti”, “Laika un vides atkarīgas īpašības”, “Stiprība, plīšana, bojājumi un nogurums”, “Konstrukcijas no kompozītiem”, “Nesagraujošas pārbaudes”, “Tehnoloģijas mehāniskie aspekti” un “Kompozīti civilceltniecībā un infrastruktūrā”.

Konferences sagatavošanas laikā bija saņemtas 214 tēzes ar 505 autoriem un pieteikumi uz piedalīšanos konferences darbā no 33 valstīm. Konferences darbā ar referātiem piedalījās 164 dalībnieki no 26 valstīm – ASV, Austrālijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Čehu Republikas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Irānas, Itālijas, Izraēlas, Japānas, Kazahstānas, Korejas Republikas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Turcijas, Ukrainas, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas.

Bija nolasīti 3 plenārie referāti un 94 referāti 8 sekcijās, 51 referāts bija pārstāvēts stenda formā. Prof. S. Šmaudera (Vācija) plenārais referāts bija veltīts kompozīto materiālu mehānisko īpašību datormodelēšanai. Plenārajā referātā, kuru pārstāvēja prof. I. V. Andrianovs (Vācija), bija izskatīta šķiedrveida kompozīto materiālu efektīvo īpašību analītiskā noteikšana, izmantojot homogenizācijas tuvinājumu. Prof. A. Krasnikovs (Latvija) plenāro referātu veltīja stiegrota ar tērauda šķiedrām betona nelineāra sabrukuma modelēšanai.

3 stenda referātu prezentācijas bija atzītas par labākām: Agnieszkas Derewońko (Polija) pārstāvēts referāts “Identification of the mechanical properties of a carbon–epoxy composite by the Finite Element Method” (autori A. Derewońko, K. Kosiuczenko, and R. Gieleta), Seong Ho Sona (Korejas Republika) pārstāvēts referāts “Surface antenna structure with an electronic scanning beam” (autori S. H. Son and W. Hwang) un Edgara Spārniņa (Latvija) pārstāvēts referāts “Cracking master curves of cross–ply laminates and the estimation of laminate stiffness reduction” (autori E. Spārniņš, J. Andersons, R. Joffe and O. Rubenis).

No dalībnieku puses konference tika augsti novērtēta un tika pieņemts lēmums 2010.gada jūnijā atkal Rīgā organizēt nākošo kompozīto materiālu mehānikas konferenci.

V. Tamužs, K. Cīrule

Pēdējā atjaunošana 11-07-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS