Tērvetē un Vecaucē

11-07-2008

13. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa sadarbībā ar LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju organizēja izbraukuma sēdi uz Tērveti ar mērķi iepazīties ar a/s “Agrofirma Tērvete” un a/s “Tērvetes zirgaudzētava” darbību, kā arī apmeklēt Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību pētījumu saimniecību (turpmāk – MPS) “Vecauce”.

Sēdes dalībnieki noklausījās MPS“Vecauce” direktores Ivetas Grudovskas prezentāciju “SIA LLU MPS “Vecauce” 2007. gads”. Klātesošie tika informēti par MPS veikumu un sasniegumiem no 2007. līdz 2008. gadam. I.Grudovskas ziņojumu papildināja Ivars Rūvalds, kurš iepazīstināja ar mācību centra darbu un mācību virzieniem. Pēdējos 19 gadus “Vecaucē” regulāri notiek dažādas mācību prakses, kas ir obligātas visiem Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem, galvenokārt pirmā kursa audzēkņiem. Prakses ievērojami papildina universitātē Jelgavā apgūto teorētisko mācību vielu.

Sēdes laikā notika arī direktora vietnieces zinātniskajā darbā Dr. agr. Zintas Gailes prezentācija par tēmu “LLU MPS “Vecauce” kā pētījumu bāze augkopībā”. Viņa sniedza nelielu ieskatu MPS “Vecauce” vēsturē, struktūrā, zinātniskajā darbībā un izaugsmē, kā arī informēja par pētniecības bāzes atjaunošanu “Vecaucē”. Izbraukuma sēdes dalībniekiem tika prezentēts biogāzes ražotnes jaunais projekts. Zinātnieki klātienē iepazinās arī ar 2007. gadā ražošanu uzsākušo govju fermu. Sākumā, fermai uzsākot ražošanu, bijušas specifiskas grūtības ar slaucamo govju pieradināšanu pie slaukšanas robotiem un pašu robotu un to īpatnību apgūšana praksē. Tomēr tagad problēmas ir aiz muguras, un ražošana turpina attīstīties.

Pēdējā atjaunošana 11-07-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS