Daugavpilī

11-07-2008

16. maijā Daugavpils Universitātē notika 50. Starptautiskā zinātniskā konference un Latvijas Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde. Plenārsēdē Daugavpils – Latvija – Eiropa: daudzdimensiju attīstības iespējas” runāja DU rektors Arvīds Barševskis, LZA prezidents Juris Ekmanis, LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš un Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāja Rita Strode.

Rektors dalījās vīzijās par DU 21. gadsimtā – universitāti, kura tuvojas t.s. klasiskās universitātes tipam. “Par literārās pasaules ainas galvenajām paradigmām” referēja DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta direktors, LZA korespondētājloceklis Dr.habil. philol. Fjodors Fjodorovs. Par tēmu “Nanostrukturētu materiālu pētījumi DU – impulss inovatīvu tehnoloģiju izstrādei” ziņoja DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centra direktors Dr.phys. Edmunds Tamanis. “20. gadsimta Latvijas vēstures eiropeiskā dimensija: skats no Daugavpils” DU Humanitārās fakultātes Mutvārdu vēstures centra direktores Dr.hist. Irēnas Salenieces tēma. Par “Globālajiem reitingiem un Daugavpils Universitātes faktoru reģiona attīstībā” – DU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūta pētnieks, Dr.oec. Jānis Eglītis.

Vizītes laikā LZA delegācija tikās ar DU administrāciju un iepazinās ar zinātniskajiem institūtiem.

Pēdējā atjaunošana 11-07-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS