Jauna aparatūra

25-09-2008

Jauna aparatūra RTU aģentūras "Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūtā"

RTU aģentūras "Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūtā" ES struktūrfondu aktivitātes 2.5. "Izglītība un zinātne" ietvarā realizētā projekta rezultātā saņemts un apgūts rentgenstaru difraktometrs D8 Advance rentgenstaru spektrometrs S4 Pioneer (Bruker AXS) ar papildus ierīcēm (augsttemperatūras kameru, vakuuma dzesēšanas sistēmu) un programmu komplektu. Iegādātās iekārtas izmantojamas kvalitatīvai un kvantitatīvai fāzu sastāva, kristalītu izmēru un režģa parametru noteikšanai atkarībā no karsēšanas temperatūras, kā arī vielu elementārā sastāva analīzei.

Galvenie paredzamie pētījumu objekti ir oksīdu, nitrīdu, karbīdu, fosfātu un to kompozītu nanodaļiņas un nanostrukturāli materiāli, metāli un to sakausējumi, pārklājumi.

Powered by Elxis - Open Source CMS