Norisinājusies LLMZA 25 gadu jubilejas kopsapulce

7-06-2017

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas biedri un jaunie biedru kandidāti pulcējās LLMZA 25 gadu jubilejas kopsapulcē, 2017. gada 2. jūnijā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā, lai apspriestu zinātnisko veikumu pēdējos gados un arī nākotnes izaicinājumus Bioekonomikas jomā Latvijā. Pasākuma formālās daļas ietvaros notika vēlēšanas pēc iepriekš izsludinātajām vakancēm. Atbilstoši (LLMZA) statūtiem, kopsapulces uzdevums ir katru trešo gadu ievēlēt LLMZA prezidentu, 2 viceprezidentus, 5 prezidija locekļus, kuri ir LLMZA Lauksaimniecības zinātņu, Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu, Inženierzinātņu, Mežzinātņu un Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļu vadītāji.  Kopsapulces darba kārtībā bija paredzēts arī ievēlēt LLMZA revīzijas komisijas priekšsēdētāju un revīzijas komisijas sastāvu.

Saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem par LLMZA  prezidenti tika ievēlēta Dr.habil.oec. BAIBA RIVŽA, bet par LLMZA viceprezidentiem ievēlēti Dr.oec. Irina Pilvere un Dr.habil.biol. Īzaks Rašals.

Par llmza prezidija locekļiem un attiecīgo nodaļu vadītājiem ievēlēti:

Dr.agr. Dainis Lapiņš (Lauksaimniecības zinātņu nodaļa)

Dr.oec. Andra Zvirbule (Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa)

Dr.silv. Tālis Gaitnieks (Mežzinātņu nodaļa)

Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis (Inženierzinātņu nodaļa)

Dr.sc.ing. Anita Blija (Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa)

Par LLMZA revīzijas komisijas loceklēm ievēlētas:

Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka

Dr.oec.  Velta Paršova

Dr.oec. Veronika Bikse

LLMZA īsteno locekļu un ārzemju locekļu velēšanās 2017. gadā tika ievēlēti īstenie un ārzemju locekļi attiecīgās nodaļās:

LLMZA Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa:

 • Dr.sc.ing. Ilze Beitāne
 • Dr.med.vet. Dace Bērziņa


 
LLMZA Mežzinātņu nodaļa:

 • Dr. silv. Dagnija Lazdiņa
 • Dr. sc.ing. Uldis Spulle


 
LLMZA Inženierzinātņu nodaļa:

 • Dr.sc.ing. Dainis Berjoza
 • Dr.sc.ing. Jānis Kreilis


 
 LLMZA Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa:

 • Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte
 • Dr.oec. Inguna Leibus

 
 LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļa:

 • Dr.agr. Lilija Degola
 • Dr.agr. Dace Siliņa
 • Kā arī ievēlēta ārzemju locekle PhD Diana Foris (Transilvania Brasov universitāte, Rumānija).


Kopsapulcē tradicionāli tiek godinātas AS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum" konkursa laureātes. Šogad Jauno zinātnieku grupā par uzvarētāju atzīta Asnate Ķirse par promocijas darbu Progresīvu apstrādes paņēmienu ietekme uz pākšaugu pastēšu kvalitāti uzglabāšanas laikā". Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.sc.ing.  Daina Kārkliņa;

Savukārt  Maģistru grupā: 

1. vieta Ievai Siksnānei par maģistra darbu "Lauksaimniecībā izmantojamo zemju ūdens notecē esošā slāpekļa un fosfora izvērtējums lauku saimniecībās". Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. Aina Dobele;

2. vieta Madarai Maslovai par maģistra darbu „Lauku bibliotēku darbs kā tīklošanas fenomens kopienās". Zinātniskā vadītāja docente, Dr.sc.soc. Dina Bite;

Uzvarētājas no AS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum"  saņēma balvu 1000 EUR apmērā, kas tika sadalīta starp trim laureātēm. Laureātes uzrunāja un sirsnīgi sveica AS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum" Zemgales reģiona vadītāja  Mārīte Lazdiņa. LLMZA prezidente Baiba Rivža pateicās ALTUM par sadarbību un jauno zinātnieku atbalstu, kas zinātniskās karjeras sākumposmā ir ļoti svarīgs un iedvesmojošs jauniem panākumiem.

LLMZA savā jubilejā saņēma daudz apsveikumus, gan no saviem biedriem, gan sadarbības organizācijām: Latvijas Zinātņu akadēmijas, Zemkopības ministrijas, Jelgavas pilsētas domes, Agroresursu un ekonomikas institūta, Dārzkopības institūta, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes, Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu direktoru padomes, Latvijas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes u.c..

Pasākums noslēdzās ar saviesīgo daļu, kurā zinātnieki neformālā gaisotnē pārrunāja kopīgi padarīto 25 gadu darbības laikā un dalījās savās pārdomās par nākotnes plāniem pētniecībā.

Pēdējā atjaunošana 7-06-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS