In Memoriam. Andris Strakovs

19-09-2017

Š.g. 17. septembrī mūžībā aizgājis Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, ilggadējs Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) prorektors zinātniskajā darbā (1974-1985), RTU Goda darbinieks, RTU emeritētais profesors Dr.habil.chem. Andris Strakovs (27.06.1934-17.09.2017).

Profesors paliks kolēģu un bijušo studentu atmiņā kā lielisks orators un izcils lektors - viņš lasīja lekcijas un vadīja laboratorijas darbus smalkās organiskās sintēzes ķīmijā un tehnoloģijā, ārstniecības vielu ķīmijā un tehnoloģijā. Studenti arī tagad mācās no mācību grāmatas "Ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija" (2007, A. Strakovs, J. Dzenītis, N. Jevharitska).

Profesors Andris Strakovs ir publicējis tuvu pie 400 darbiem, ieguvis 6 autorapliecības, bijis atbildīgais redaktors un sastādītājs krājumiem "Aleksandrs Veiss dzīvē un darbā" (1988), "Profesors Gustavs Vanags" (1991). Profesora vadībā  vai līdzvadībā aizstāvētas 10 disertācijas (D.Brutāne, M.Šulca, M.Andaburska, D.Zicāne, M.Opmane, J.Rožkovs, N.Tonkiha, N.Grigane, D.Museļs, M.Vorona).

1992. gadā profesors A.Strakovs ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, 1995. gadā - par akadēmiķi. 2004. gadā A. Strakovs saņēma RTU Goda darbinieka nosaukumu, kļuva par RTU emeritēto profesoru un valsts emeritēto zinātnieku. 2005. gadā par ieguldījumu ārstniecības vielu speciālistu sagatavošanā un sasniegumiem heterociklu ķīmijā profesors saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas un PAS „Grindeks" gada balvu "Zelta Pūce".

Profesora Andra Strakova devums zinātnē un augstākās ķīmijas tehnoloģijas izglītībā, jo īpaši ārstniecības vielu ķīmijas tehnoloģijas jomā dzīvos vēl ilgi pēc viņa.

Atvadīšanās no profesora Andra Strakova notiks piektdien, 22. septembrī plkst. 13 no Rīgas Krematorijas Lielās zāles.

Powered by Elxis - Open Source CMS