LZA LMZN / LLMZA piedalās ERA NET projekta Sustainable Crop Production uzsaukuma gatavošanā

9-11-2017

Šī gada oktobrī ir aptiprināts jauns ERA NET projekts Sustainable Crop Production, kurā piedalās Latvija un to pārstāv LLMZA un LZA LMZN.

Galvenie datumi, kas būtu svarīgi mūsu pētniekiem: līdz 15.12.1017. ieinteresētājām zinātniskajām institūcijām ir jābūt idejām un priekšlikumiem, par iespējamajiem pētījumiem, tiem ir jābūt multidisciplināriem, un tiem jāattiecas vismaz uz vienu no šādiem zinātniskiem tematiem:

  • Esošo audzēšanas tehnoloģiju uzlabošana un jaunu genotipu attīstība radot jaunus fenotipus un kultūraugu šķirnes;
  • Jaunu integrētu kaitēkļu apkarošanas un kultūraugu audzēšanas metožu un prakses izstrāde un pielietošana;
  • Augu un augkopības sistēmu resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana;
  • Sistēmisks pētījums par lauksaimniecības kultūrām kā ekosistēmas daļu ("augs kā meta-organisms").


Tiek plānots, ka projektā varēs piedalīties 33 partneri no 18 valstīm- Vācija, Īrija, Apvienotā Karaliste, Dānija, Norvēģija, Spānija, Latvija, Austrija, Nīderlande, Igaunija, Itālija, Polija, Beļģija, Francija, Turcija, Kanāda. Mūsu zinātniekiem ir jāmeklē parteneri no šīm valstīm kopīgu koncorciju veidošanai. Koncorcija izveidei jānoslēdzas 02.04.2018. Pieredze liecina, ka iepriekšējos ERA NET projektos, piem., SUMFOREST, RURAGRI, vinnēja projekti, kuros vadošais partneris bija kādas pieredzējušas ES valsts universitātes vai ZPI pārstāvis ar lielu valsts līdzfinansējumu.   

Latvijas Zemkopības ministrija plānojusi finansēt projektu 30 000 eiro apmērā.

Projekta uzsaukums varētu tikt izsludināts nākošā gada sākumā.

Informāciju par projektu var lasīt: https://www.faccejpi.com/Research-Themes-and-Achievements/Sustainable-intensification-of-agriculture/SusCrop

Pēdējā atjaunošana 9-11-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS