Pārskats par īstermiņa vizītēm 2017.gadā

22-02-2018

2017. gadā notika 24 Latvijas zinātnieku īstermiņa vizītes (174 dienas), un Latvijā ieradās 37 ārvalstu zinātnieki (238 diena). Īstermiņa vizīšu iedalījums pēc to mērķa:

 • Kopprojektu izpilde un/vai regulāra zinātniskā sadarbība.

10 Latvijas zinātnieki zinātniskās sadarbības ietvaros ārzemēs pavadīja 64 dienas. Programmas ietvaros Latvijā ieradās 18 zinātnieki, sadarbības projektu ietvaros Latvijā pavadot 107 dienas;

 • Dalība konferencēs/semināros. Izmantojot LZA apmaiņas programmas iespējas, no Latvijas uz konferencēm devās 7 zinātnieki, ārzemēs pavadot 31 dienu. Latvijā programmas ietvaros konferences apmeklēja 14 zinātnieki, Latvijā pavadot 88 dienas;
 • Individuāls pētniecisks darbs. Šo iespēju izmantojuši 6 Latvijas zinātnieki, ārzemēs pavadot 65 dienas. Pētnieciskā darba iespējas Latvijā ar LZA grantu izmantojis viens zinātnieks, pētniecisko darbu Latvijā veicot 14 dienas;
 • Darbs arhīvos un muzejos. Šādu iespēju izmantojis viens Latvijas pētnieks (10 dienas) un viens ārvalstu pētnieks (14 dienas).

 

Īstermiņa vizītes LZA divpusējās sadarbības līgumu ietvaros 2017. gadā

Nr. p.k.

 

Apmaiņu kvota vai pēc vienošanās (***)

 

2017. gadā izmantoto dienu (vizīšu) skaits

LZA partnerinstitūcija - zinātņu akadēmija (ZA)

Īpaši nosacījumi

No Latvijas

Uz Latviju

1

Austrijas ZA

***

Tikai Austrijas ZA institūti

-

-

2

Baltkrievijas NZA

50 dienas

 

-

36 (6)

3

Berlīnes-Brandenburgas ZA

6 nedēļas

Tikai kopprojekti

-

-

4

Bulgārijas ZA

12 nedēļas

 

22 (3)

31 (4)

5

Čehijas ZA

 

Tikai kopprojekti

17 (3)

17 (4)

6

Gruzijas ZA

4 nedēļas

 

-

-

7

Igaunijas ZA

75 dienas

 

34 (5)

17 (2)

8

Itālijas ZA

60 dienas

 

-

-

9

Izraēlas ZA

6 nedēļas

 

-

-

10

Lietuvas ZA

75 dienas

 

72 (10)

38 (9)

11

Melnkalnes ZA

21 diena

 

-

-

12

Polijas ZA

100 dienas

 

19 (2)

59 (8)

13

Slovākijas ZA

21 diena

 

-

11 (2)

14

Ukrainas NZA

30 dienas

 

0 (0)

29 (2)

15

Ungārijas ZA

7+7 dienas

1 vizīte (proj.)

0 (0)

0 (0)

1 vizīte (ind.)

16

Zviedrijas Hum. ZA

28 dienas

 

10 (1)

-

 

KOPĀ:

 

 

174 (24)

238 (37)

 

Informācija par LZA un citu valstu Zinātņu akadēmiju kopprojektiem 2015.-2017. gadā

2015.-2017. gadā pavisam īstenoti 14 Latvijas Zinātņu akadēmijas un citu valstu zinātņu akadēmiju projekti. Lielākais projektu skaits īstenots sadarbībā ar Bulgārijas Zinātņu akadēmiju (8 projekti). Zemāk iepazīstinām ar projektu nosaukumiem un vadītājiem.

LZA - Bulgārijas ZA kopprojekti 2015.-2017. gadā

 • Metodes un līdzekļi kultūras mantojuma saglabāšanā (Dr. Mila Santova, Bulgārijas ZA Folkloras institūts ar Brīvdabas muzeju; Dr. Aija Jansone, LU Latvijas vēstures institūts)
 • Plazmas ķīmiskās sintēzes izpēte un izstrāde. Jaunu nanomateriālu izgatavošana un izpēte (Dr. Slavcho Rakovsky, BZA Katalīzes institūts; Dr. Jānis Grabis, RTU Neorganiskās ķīmijas institūts)
 • Bulgārija un Latvija: reliģisko pārvērtību dinamika postsociālistiskajā telpā eirointegrācijas procesa ietekmē (Dr. Ekaterina Anastasova, Bulgārijas ZA Folkloras institūts ar Brīvdabas muzeju; Dr. Inese Runce, LU Filozofijas un socioloģijas institūts)
 • Vīrusu infekciju saistība ar autoimūno slimību rašanos (Dr. Russy Rusev, BZA Eksperimentālās morfoloģijas, patoloģijas un antropoloģijas institūts; Dr. Modra Murovska, RSU A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts)
 • Digitālo bibliotēku ieviešana izglītībā un kultūrā (Prof. Radoslavs Petrovs, Bulgārijas ZA Matemātikas un informātikas institūts; Gita Senka, Latvijas Kultūras koledža)
 • Gaismas izraisītas parādības halkogēnīdu stiklos, kas tiek izmantoti optoelektronikā (Prof. Zoja Ivanova, Bulgārijas ZA Cietvielu fizikas institūts; Dr. Jānis Teteris, LU Cietvielu fizikas institūts)
 • Kviešu (Triticum aestivum L.) ģenētiskā materiāla izturības izvērtējums pret dažām sēnīšu slimībām (Prof. Rossitza Rodeva, Bulgārijas ZA Augu fizioloģijas un ģenētikas institūts; prof. Biruta Bankina, Latvijas Lauksaimniecības universitāte)
 • Uz kultūraugiem Bulgārijā un Latvijā esošu Colletotrichum/Glomerella sugu genotipisks un fenotipisks raksturojums (Prof. Rossitza Rodeva, Bulgārijas ZA Augu fizioloģijas un ģenētikas institūts; Jūlija Volkova, Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs)

 

LZA - Čehijas ZA kopprojekti 2016.-2018. gadā

 • Nacionālās minoritātes un etniskās grupas - pagātnes un šodienas pieredze Čehijā un Latvijā (Dr. Nadežda Pazuhina, LU Filozofijas un socioloģijas institūts; Dr. Petrs Berdnariks, ČZA Mūsdienu vēstures institūts)
 • Plānas plēves optoelektronikai - sagatavošana un defektu pētījumi (Prof. Jurijs Dehtjars, RTU Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts; Dr. Mihails Novotnijs, ČZA Fizikas institūts)

 

LZA - Polijas ZA kopprojekti 2015.-2017.gadā

 • Pagātne tagadnē. Postpadomju mantojums Polijā un Latvijā (Dr. Ilze Boldāne, LU Latvijas vēstures institūts; Prof. Dagnoslaw Demski, PZA Arheoloģijas un etnoloģijas institūts)
 • Livonija un Polijas-Lietuvas ūnija (Žečpospoļita) 16.-18. gs. (Prof. Bogusław Dybaś, PZA Vēstures institūts; Dr. Mārīte Jakovļeva, LU Latvijas vēstures institūts)
 • Polijas-Latvijas, Latvijas-Polijas lingvistiskās un kultūras saites (Dr. Anna Stafecka, LU Latviešu valodas institūts; Dr. Malgorzata Ostrowka, PZA Slāvu valodas institūts)
 • Paaudžu maiņa mainīgajā pasaulē - pārejas valstu piemērs (Dr. Dina Bite, Ekonomikas institūts; Krystyna Szafraniec, PZA Lauku un lauksaimniecības attīstības institūts)
Pēdējā atjaunošana 22-02-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS