ĪSUMĀ

9-11-2008

24.oktobrī notika LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde, kurā tās dalībnieki noklausījās un apsprieda LZA korespondētājlocekļu kandidātu zinātniskos ziņojumus –

bioloģijā: Dr.biol. Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitāte) – “ Ģints Notiophilus Dum. skrejvaboļu pasaules fauna, sistemātika un izplatība” un Dr.biol. Aija Linē (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs) – “Autoantivielas kā biomarķieri ļaundabīgo audzēju diagnostikai, monitoringam un terapijas efektivitātes prognozēšanai”;

ķīmijā: Dr.chem. Edgars Sūna (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) – “Pētījumi organiskās ķīmijas karstajos punktos. Organokatalīze, mikroviļņi un C–H aktivācija”;

medicīnā: Dr.med. Andrejs Ērglis (LU Kardioloģijas institūts) – “ 5 gadi Latvijas kardioloģijā”.

Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem – Dr.biol. A.Barševskim, Dr.biol. A.Linē, Dr.chem. E.Sūnam un Dr.med. A.Ērglim ievēlēšanai par LZA korespondētājlocekļiem.

Pēdējā atjaunošana 9-11-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS