LZA, LLMZA un LLU tiekas ar Eiropas lauksaimniecības organizāciju pārstāvjiem

25-04-2018

Latvija Zinātņu akadēmijā, Latvija Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmijā un Latvija Lauksaimniecības universitātē viesojās Eiropas lauksaimniecības organizāciju pārstāvji: Matthew Tabore  no Lauku attīstības departamenta Maltas Vides, ilgtspējīgas attīstības un klimata izmaiņu ministrijas (Malta), specializējies augkopības un augšņu lietās; Denīse Boehm no Bioekonomikas departamenta Ilgtspējīgas attīstības ministrijas (Austrija), studējusi veterinārmedicīnu.

Eiropas Savienības Starptautiskā institūcija SCAR (Standing Commitee on Agricultural Research) koordinē Eiropas lauksaimniecības, pārtikas, mežu nozares, bioekonomikas zinātniskos pētījumus. Tās darbību  atbalsta CASA (Gommon Agricultural and wider bioeconomy Research agenda).

Lai paplašinātu SCAR darbību, informētu par to, apmainītos pieredzē CASA ir izveidojusi mentoru programmu, kurā kā mentors darbojas arī LLU profesore Baiba Rivža un, kura kopā ar Eiropas Zinātņu akadēmiju zinātniekiem ir izstrādājusi Aprites  ekonomikas (Circular Economy) metodoloģiju un rādītājus.

M. Tabore un D. Boehm ieradās Latvijā šīs mentoru programmas ietvaros un  abi jaunie zinātnieki bija izvēlējušies profesori Baibu  Rivžu par savu mentori. Programmas   Horizonts 2020 ietvaros jaunie pētnieki tiek finansiāli atbalstīti, lai varētu satikties ar mentoriem un tikties ar pētniekiem, dažādu institūciju pārstāvjiem izvēlētajā valstī un veidotu kontaktus.

M. Tabore un D. Boehm viesojās LLU, kur iepazinās ar studiju procesu un zinātnisko darbību, tikās LLU rektori, profesori I. Pilveri, LLU profesoru A. Kārkliņu, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes un klīnikas kolēģiem. D. Boehm vairāk interesējās par bioekonomiku, veterinārmedicīnas studiju procesu un dzīvnieku labturību, bet M. Tabore - par bioekonomiku un augšņu pētījumiem Latvijā. Abi zinātnieki tikās arī ar LZA viceprezidentu, akadēmiķi A. Krasņikovu, Zemkopības ministrijas kolēģiem u.c.Pēdējā atjaunošana 8-05-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS