Latvijas Zinātņu akadēmijas Senātā

9-11-2008

LZA 2009.gada vārdbalvas

LZA Senāta lēmums

Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas LZA 2009.vārdbalvas:

Arveda Švābes balvu Latvijas vēsturē – LZA korespondētājloceklim Albertam Varslavānam par monogrāfiju “Latvijas Republika starpvalstu attiecību sistēmā. Pirmā desmitgade (1919 – 1929)”;

Gustava Vanaga balvu ķīmijā – LZA korespondētājloceklim Grigorijam Veinbergam par darbu kopu “Bioloģiski aktīvu savienojumu sintēze uz beta – un gamma–aminoskābju pamata”;

Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā – LZA goda doktoram Aldonim Vēriņam par izcilu devumu puķkopības un daiļdārzkopības sasniegumu popularizēšanā Latvijā un ārpus tās robežām. 2008.gada 4.novembris

 

LZA goda doktore Ilze Ilziņa

LZA Senāta sēdē 2008. gada 28. oktobrī apstiprināja Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas 2008. gada 15. oktobra sēdes lēmumu piešķirt LZA goda doktora grādu datorzinātnēs (Dr. h. c. sc. comp.) Ilzei Irēnai ILZIŅAI.

Dr. sc. ing. Ilze Irēna Ilziņa ir Rīgas Informācijas tehnoloģiju institūta vadošā pētniece, kopš 2001. gada strādā LZP projektā “Informācijas tehnoloģija un telekomunikācija: latviešu terminoloģija”, ir 2001. gadā izdotās skaidrojošās vārdnīcas Datori, datu apstrāde un pārraide, angļu, latviešu, krievu informātikas vārdnīca līdzautore, kā arī 2001. gadā iznākušās Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīcas informātikas nozares autore. No 2004. gada piedalās projekta “Informācijas un sakaru tehnoloģijas: latviešu terminoloģija” izstrādē. 2007. gadā apbalvota ar LZA, A/S “DATI EXIGEN GROUP” un Latvijas Izglītības fonda balvu par informācijas tehnoloģijas, telekomunikāciju un elektronikas terminu izstrādi.

Pēdējā atjaunošana 9-11-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS