LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

23-05-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas

KOPSAPULCE

2018. gada 1. jūnija plkst.14.00
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā

DARBA KĀRTĪBA

14.00 - 14.10 Muzikāls sveiciens

14.10 - 14.20 LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna

14.20 - 14.30 - Kopsapulces darba kārtības un sekretariāta apstiprināšana

14.30 - 14.50 LLMZA paveiktais un izaicinājumi Latvijas jubilejas gadā
   LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

14.50 - 15.10 Revīzijas komisijas ziņojums
   Revīzijas komisijas priekšsēdētāja, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka

15.10 - 15.25 Priede - selekcija, ģenētika un sēklkopība Latvijā
   A. Kalniņa vārda balvas laureāts, LVMI "Silava" vadošais pētnieks, Dr. silv. Imants Baumanis

15.25 - 15.40 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana - lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai Latvijā
   LLU doktorants Arnis Lēnerts

15.40 - 15.55 Jauno LLMZA biedru kandidatūru apspriešana
   LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža, nodaļu vadītāji

15.55 - 16.05 Balsu skaitīšanas komisijas izveide

16.05 - 16.20 Balsošana

16.20 - 16.35 Profesora Benjamina Treija jaunā zinātnieka balvas pasniegšana
   Uzņēmējs Nils Treijs, LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

16.35 - 16.50 LLMZA, LLU un VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum" konkursa laureātu sveikšana
   AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa, LLU rektore Dr. oec. Irina Pilvere, LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

16.50 - 17.05 LLMZA, LLU un Jelgavas pilsētas Domes balvas konkursa laureātu sveikšana
   Jelgavas pilsētas Domes pārstāvis, LLU rektore Dr. oec. Irina Pilvere, LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

17.05 - 17.20 LLZIDP valdes priekšsēdētāja Ģedimina Siliņa sveikšana; 2017. gadā ievēlēto jauno LLMZA locekļu sveikšana
   LLMZA prezidente, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

17.20 -... Diskusijas pie kafijas tases, vēlēšanu rezultātu paziņošana

Pēdējā atjaunošana 23-05-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS