LZA LMZN un LLMZA kopsapulce: jābeidzas "Ķenča lūgšanu" laikam zinātnē

4-06-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) kopsapulce 1. jūnijā notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Aulā ar darba novērtējumu, jaunu biedru kandidatūru apspriešanu, dažādu konkursu un balvu laureātu godināšanu un apbalvojumu saņēmēju sava veikuma prezentēšanu, kā arī atbalstu Augstākās izglītības padomes aicinājumam 2019. gadu valstī noteikt par nacionālo zinātnes un augstākās izglītības sistēmas simtgades gadu.

LZA prezidents akadēmiķis Ojārs Spārītis, uz kopsapulci ierodoties no izcilā mikrobiologa Kristapa Helmaņa atjaunotā pieminekļa atklāšanas Tērvetes Kalnamuižas kapos, atgādināja arī par vēsturisko Radošo savienību plēnumu, 30 gadus pēc kura Latvijas pētniecības finansējums ir pēdējā vietā ES, kas rāda, ka zinātniekiem no "Mērnieku laiku" bijīgās Ķenča lūgšanu formas  jāpāriet uz rokoperas "Lāčplēsis" uzstājīgo - pieprasām, nevis lūdzam, šajā gadījumā, neiznīcināt valstī zinātni, kas ir Latvijas izaugsmes galvenais instruments.

LZA LMZN un LLMZA vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža akcentēja, ka tagad, kad valsts ir atguvusies no ekonomiskās krīzes, ir jāpilda gadiem ignorētās Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā iestrādātās normas par valsts budžeta finansējuma palielinājumu, uz ko ir norādījuši arī starptautiskie eksperti. Tas nozīmē arī pilnīgāk īstenot 3 pīlāru finansēšanas modeli, kad papildu tiek atbalstīti zinātnieku sasniegumi un to ieviešana praksē. Šis ir brīdis, kad zemā finansējuma dēļ Latvija var pazaudēt vēl vairāk zinātnieku, t.sk. jauno, un neīstenot paaudžu nomaiņu un pēctecību dažādās zinātņu jomās.

Lauksaimniecības un meža nozarē kapacitāte un rezultāti tiek sasniegti ar spēcīgu zinātnes, izglītības un prakses sinerģiju. Jāizceļ VPP EKOSOC-LV programmas snieguma apkopošana monogrāfijā "Simtam pāri. Viedā Latvija" ar situācijas novērtējumu un daudzām rekomendācijām sociālekonomiskajā, telpiskajā, tiesiskajā attīstībā, pārvaldībā; starptautiski atzinīgi novērtētais LZA un LLU darbs "Horizonta 2020" projektā "4D4F" par lielo datu apstrādi un sensoru lietošanu piena lopkopībā; LZA LMZN un LLMZA ir partneris no Latvijas "Horizonta 2020" ERANET projektā "Forest Value", kura 19 ES valstu koordinatoru tikšanās maijā Rīgā notika, lai no 146 projektiem uz 2. kārtu izvirzītu 53, to vidū iekļūstot 2 Latvijas zinātnieku projektiem. Nodaļas un akadēmijas starptautiskie kontakti, t.sk. ar Baltkrieviju, Baltijas valstīm, dod iespējas jaunajiem zinātniekiem, doktorantiem gūt sadarbības pieredzi.

Lauksaimniecības un meža zinātņu dažādu paaudžu zinātnieku veikumu apliecināja balvu un konkursu laureātu sveikšana, piedaloties LLU rektorei profesorei Irinai Pilverei un Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam. LZA Arvīda Kalniņa vārda balvas laureāts, LVMI "Silava" vadošais pētnieks Dr. silv. Imants Baumanis, stāstot par sava mūža darbu - priedes selekciju, ģenētiku un sēklkopību Latvijā, minēja faktu, ka pirms pāris gadsimtiem par vienu slaveno Rīgas jeb masta priedi, pārdodot to kuģu būvētājiem, varēja nopelnīt pusotru kilogramu zelta, un arī šodien dabas vērtību izkopšana un saglabāšana ir valstiski nozīmīga. Savukārt LLU doktorants Arnis Lēnerts iepazīstināja ar efektīvas lauksaimnieciskās saimniekošanas nozīmi siltumnīcefekta gāzu samazināšanā, par promocijas darbu saņemot Benjamiņa Treija balvu no viņa mazdēla Nila Treija. Zinātnei mūžu veltījušā Ģedimina Siliņa sveikšana dzīves jubilejā atgādināja, ka augstāku novērtējumu no valsts ir pelnījuši arī emeritētie zinātnieki, tāpat kā Latvijai vitāli nepieciešamā pētniecība kopumā.

Sagatavoja Ligita Āzena
LZA LMZN zinātniskā sekretāre


LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA ZINĀTŅU NODAĻAS UN LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA ZINĀTŅU AKADĒMIJAS kopsapulces AICINĀJUMS (pdf)

Pēdējā atjaunošana 4-06-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS