LLMZA dalība Ziemeļvalstu Lauksaimniecības asociācijas (NJF) 26. kongresā Kauņā (Lietuva)

3-07-2018

LLMZA prezidente Baiba Rivža no 27. - 29. jūnijam piedalījās Ziemeļvalstu Lauksaimniecības asociācijas (NJF) 26. kongresā "Lauksaimniecība nākamajiem 100 gadiem" Aleksandra Stulginska Universitātē Kauņā (Lietuvā). Kongresā B. Rivža piedalījās plenārsēdē: Lauku teritorijas - telpa ilgtspējīgai un viedai attīstībai un uzstājās ar ziņojumu sekcijā "Govju ilgmūžība brīvprātīgā slaukšanas sistēmā (VMS)".

Kongresa dalībnieki tika iepazīstināti ar pētījuma rezultātiem - konkurētspējas indeksi liecina, ka Baltijā visspēcīgākā ir Igaunija, Latvija krietni atpaliek, bet pozitīvi ir tas, ka Latvija ir 6 gados būtiski uzlabojusi reitingu - pārejot no 70 vietas uz 49.  Liela loma izaugsmē ir viedās ekonomikas attīstībai lauku teritorijās, kas prezentācijā tika īpaši analizēta. Pētījumi noritēja VPP EKOSOC - LV ietvaros un vēl ir saistīti ar Horizonta 2020 projektu 4D4F.

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības asociāciju (NJF) dibināja trīs Skandināvijas valstu izcili zinātnieki (Hermanis Nilsson Ehle (Dānija), Haralds R Christenssens (Zviedrija) un Emils Korsmo (Norvēģija)) 1918. gadā 24. septembrī. 1919. gadā pievienojās Somija un 1927. gadā - Islande. Pirmais kongress notika 1921. Kopenhāgenā. Baltijas valstis pievienojās tikai pēc neatkarības atgūšanas 2004. gadā.

Pirmais kongress NJF vēsturē ārpus ziemeļvalstīm notika Latvijā 2015. gadā NJF 25. kongress. Kongresu organizēja NJF Latvijas nodaļa kopā ar LZA LMZN. Šī gada 26. kongress kalpos kā galvenais notikums NJF 100. gadadienas svinībām - senākā sabiedriskā organizācija Ziemeļvalstīs. Tagad NJF darbībā piedalās aptuveni 4000 zinātnieku un pētnieku, kas pārstāv astoņas Ziemeļvalstu un Baltijas valstis - Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju, Zviedriju, Igauniju, Latviju un Lietuvu un aptuveni 120 dalībniekus no citām pasaules valstīm. Nākamais NJF 27. kongress notiks Norvēģijā.

Kongresa programma aptver dažādus aktuālus virzienus lauksaimniecībā un lauku attīstībā, tostarp lauksaimniecībā, augsnes apsaimniekošanā, dzīvnieku audzēšanā un labturībā, ilgtspējīgā zemes un ainavu apsaimniekošanā, pārtikas kvalitātē un drošībā, pārtikas aprites pārvaldībā, vides aizsardzībā, lauku saimniecību pārvaldībā, lauksaimniecības politikas uzlabošanā, lauku attīstības ekonomiskajos un sociālajos aspektos, izglītībā un konsultācijās lauksaimniecībā un lauku attīstībā u.c. aktuālajiem virzieniem.

Powered by Elxis - Open Source CMS