Par projektu konkursu bioekonomikas un biotehnoloģiju jomā

24-10-2018

Izsludināts otrais pētniecības projektu konkurss "Biotehnoloģija ilgtspējīgai bioekonomikai", lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus biotehnoloģijas jomā. Plānotais projektu konkursa budžets ir aptuveni 15,3 miljoni eiro, tajā piedalās 18 zinātni finansējošās organizācijas no 14 valstīm.

TĒMAS:

    *   Mikroorganismu kultūras (dabīgas vai sintētiskas), kopkultūras un kaskādes jauniem produktiem, augstas pievienotās vērtības produktiem un pārnesei, kā arī ilgtspējīgiem rūpnieciskiem procesiem;

    *   Tīrkultūras, šūnu sistēmas un fermenti jauniem produktiem, augstas pievienotās vērtības produktiem un pārnesei, kā arī ilgtspējīgiem rūpnieciskiem procesiem.

Projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta vienā kārtā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 14.decembris (13.00 CET).

Latvijas dalībniekiem finansējumu projektu īstenošanai piešķir no ERAF projekta "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai" līdzekļiem, kas saskaņā ar "Dalības plānu indikatīvajos _ERA-NET Cofund_ aktivitātes projektos" ir paredzēti _ERA-NET Cofund_ ietvaros atbalstīto projektu finansēšanai.

Papildu informācija par konkursu atrodama _ERA CoBioTech_ mājaslapā https://www.cobiotech.eu/news?news=Call_Announcement_of_second_transnational_ERA_CoBioTech_call.

Papildu informācija VIAA:

Dr. Linda Vecbiškena
VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
E-pasts:
Tālrunis: 67785402

Powered by Elxis - Open Source CMS