„Negatīvo emisiju tehnoloģijas: Kāda ir to loma Parīzes Vienošanās mērķu sasniegšanā?"

20-11-2018

Jaunajā ziņojumā, kuru ir publicējusi Eiropas Zinātņu Akadēmiju Konsultatīvā padome, vairāki vadošie pētnieki no visas Eiropas ir novērtējuši potenciālo ieguvumu ko varētu sniegt negatīvo emisiju tehnoloģijas, lai cilvēce varētu sasniegt Parīzes vienošanās mērķus un izvairīties no dramatiskām klimata izmaiņām. Viņi atklāja, ka negatīvo emisiju tehnoloģijām piemīt "limitēts reālistisks potenciāls" lai apturētu siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas pieaugumu atmosfēra paredzētajā mērogā, ko paredz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātais scenārijs. Šis ziņojums atklāj, ka nevienai no negatīvo emisiju tehnoloģijai nepiemīt potenciāls  lai nodrošinātu oglekļa piesaisti gigatonu mērogā un to izstrādes ātrums, kā to  paredzējusi Klimata pārmaiņu starpvaldību padome, ieskaitot mežu atjaunošanu, apmežošanu, videi draudzīgu lauksaimniecību, bioenerģijas ražošanu ar oglekļa uzglabāšanu, atmosfēras uzlabošanos.

"Scenāriji un prognozes, kas liecina, ka negatīvo emisiju tehnoloģijas ieguldījums CO2 gāzes novēršanā, optimistiski cerēt uz Parīzes vienošanās mērķu sasniegšanu, balstoties un pašreizējām zināšanām un tai nevajadzētu veidot pamatu attīstībai, analīzei un salīdzinošajiem scenārijiem ar ES ilgtermiņa enerģijas attīstības plāniem. Balstoties uz  negatīvo emisiju tehnoloģijām, lai kompensētu nespēju pienācīgi mazināt emisijas, var būt nopietnas sekas nākamajām paaudzēm" norāda Eiropas Zinātņu akadēmijas

Pilns ziņojumu angļu valodā (pdf)

Pēdējā atjaunošana 20-11-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS