Altum un Jelgavas pilsētas dome apbalvo jaunos zinātniekus!

27-12-2018

19. decembrī LLU svinīgajā Konventa sēdē tika sveikti jaunie maģistri, kuru darbi atzīti kā labākie šādos konkursos: Attīstības finanšu institūcija "Altum" konkurss un Jelgavas pilsētas domes balvas konkurss. Laureātus un viņu zinātniskos vadītājus sveica Altum pārstāve Agrita Sabule, Jelgavas pilsētas domes pārstāve Rita Vectirāne un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža.

Komisija pēc iepazīšanās ar Jelgavas pilsētas Domes balvas konkursam iesniegtajiem trīs darbiem un to izskatīšanas nolemj piešķirt sekojošas vietas:

1.vieta. Jovitai Pileckai par maģistra darbu "Ķīmisko elementu ilglaicīgā un īslaicīgā piesārņojuma izplatība Jelgavas pilsētā". Zinātniskā vadītāja Mg.sc.env. Inga Grīnfelde;

2.vieta.  Jutai Šķiporei par maģistra darbu "Viedo pilsētu attīstība Latvijā". Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža;

Komisija pēc iepazīšanās ar „Attīstības finanšu institūcijas ALTUM" balvas konkursam iesniegtajiem deviņiem darbiem un to izskatīšanas nolemj piešķirt sekojošas vietas:

1. vieta Lainei Pudānei par maģistra darbu "Precīzo tehnoloģiju nozīme slaucamo govju produktivitātes un ganāmpulka atražošanas rādītāju uzraudzībā". Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.agr. Daina Kairiša;

2. vieta Jānim Cunskim par maģistra darbu „Kokskaidu granulu ražošanas un attīstības iespējas Latvijā". Zinātniskā vadītāja docente, Dr.oec. Lāsma Līcīte.

Powered by Elxis - Open Source CMS