Aizstāvēšana

10-01-2019

2019. gada 7. februārī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā

MĀRTIŅŠ VEIDE

aizstāvēs promocijas darbu "Mācīšanās no eksistenciālās pieredzes dzīves kvalitātei" pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai nozaru pedagoģijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.paed., Mg.phil. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte); Dr.paed. Velta Ļubkina (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija); Dr.psych., Mg.sc.sal. Maija Zakriževska (Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskola, Latvija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

***

LLU Pārtikas zinātnes nozares Pārtikas procesu un iekārtu, Pārtikas mikrobioloģijas un Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 14. decembrī IGORS ŠEPEĻEVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) pārtikas zinātnes nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

BSA Tiesību zinātnes nozares un Civiltiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 14. decembrī SALAVATS DILMUKHAMETOVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts LR tiesību zinātnes doktora grāds (Ph.D.) civiltiesībās. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU elektrotehnikas nozares promocijas padome P-14 2018. gada 18. decembra sēdē piešķīra VIESTURAM ZIMACKIM inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko mašīnu un iekārtu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-18 2018. gada 19. decembra sēdē piešķīra SANTAI STEPIŅAI inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu materiālzinātnes nozares polimēri un kompozītmateriāli apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 13, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 20. decembrī INDULIS BRAUNERS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķirts Doktora grāds (Dr.silv.) mežzinātnes nozarē, meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 11, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 20. decembrī KASPARS POLMANIS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķirts doktora grāds (Dr.silv.) mežzinātnes nozarē, meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 11, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 21. decembrī DZINTRA DĒĶENA aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķirts lauksaimniecības doktora zinātniskais grāds (Dr. agr.) laukkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 28. decembrī AIJA MĀLNIECE aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķirts doktora grāds (Dr.med.vet.) veterinārmedicīnas nozarē, ķirurģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 10-01-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS