PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2019. GADĀ

10-01-2019

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru/institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vairākas LZA partnerakadēmijas (piem. Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Izraēlas ZA u.c.) atbalsta īstermiņa mobilitātes vizītes neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml. Vizīšu mērķi var būt visdažādākie: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana, darbs bibliotēkā, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskā konferencē. Pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Mobilitātes vizīšu kārtību nosaka LZA Valdes apstiprinātie "Noteikumi par Latvijas zinātnieku īstermiņa mobilitātes vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros", kas atrodami LZA mājaslapas sadaļā Starptautiskie sakari/Divpusējā sadarbība.

N!B! Lūdzu, ņemiet vērā, ka sadarbībā ar Bulgārijas, Polijas un Ungārijas zinātņu akadēmijām prioritāras ir vizītes divpusējo sadarbības projektu izpildei, taču atbalstītas tiek arī individuālas vizītes. Savukārt jaunais līgums starp LZA un Čehijas ZA paredz atbalstu tikai kopīgiem projektiem

Par vizīšu finansiālo pusi. Akadēmijas pielieto izmaksu sadales modeli, proti, LZA partnerakadēmija finansiāli nodrošina Latvijas zinātnieka uzturēšanos konkrētajā valstī (apmaksā viesnīcas vai tml. izdevumus un līgumā paredzēto dienas naudu) atbilstoši vizītes darba programmai. Svarīgi: vizītes dalībniekam pašam jārisina starptautiskā transporta biļešu samaksas jautājums. LZA, savukārt, nodrošina partnerakadēmiju nominēto zinātnieku uzturēšanos Latvijā un saskaņo zinātnisko programmu. Vieszinātnieki, kas ierodas LZA sadarbības līgumu ietvaros, galvenokārt tiek izmitināti Akadēmijas viesu istabās 14. stāvā.

Lūdzam iesniegt pieteikumus 2019. gada vizītēm līdz 30. aprīlim (ja uz kādu no valstīm gada kvota nebūs piepildīta, pieteikumus pieņemsim līdz 2019. gada 25. oktobrim). Informācijai tel. 67227391, mob. 26478619 vai e-pasts:  .

Divpusējās sadarbības apmaiņas braucieni 2018. gadā

Nr. p.k.

LZA partnerinstitūcija -
zinātņu akadēmija (ZA)

Apmaiņu kvota vai pēc vienošanās (***)

Īpaši nosacījumi un ieteikumi

2018. gadā izmantoto dienu (vizīšu) skaits

No Latvijas

Uz Latviju

1

Austrijas ZA

***

Tikai Austrijas ZA institūti

-

-

2

Baltkrievijas NZA

50 dienas

6(1)

38 (7)

3

Berlīnes-Brandenburgas ZA

6 nedēļas

Tikai kopprojekti

-

-

4

Bulgārijas ZA

12 nedēļas

18 (3)

34 (5)

5

Čehijas ZA

Tikai kopprojekti

18 (2)

10 (2)

6

Gruzijas ZA

4 nedēļas

-

-

7

Igaunijas ZA

75 dienas

19 (2)

75 (7)

8

Itālijas ZA

60 dienas

4 (1)

-

9

Izraēlas ZA

6 nedēļas

-

-

10

Lietuvas ZA

75 dienas

67 (13)

52 (14)

11

Melnkalnes ZA

21 diena

-

-

12

Polijas ZA

100 dienas

34 (2)

77 (9)

13

Slovākijas ZA

21 diena

-

-

14

Ukrainas NZA

30 dienas

-

-

15

Ungārijas ZA

7+7 dienas

1 vizīte (proj.)

1 vizīte (ind.)

6 (2)

16 (3)

16

Zviedrijas Hum. ZA

28 dienas

28 (3)

-

KOPĀ:

200 (29)

302 (47)


Informāciju sagatavoja Kristaps Broks, LZA Starptautisko sakaru nodaļa

Powered by Elxis - Open Source CMS