KONKURSS

10-01-2019

LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu
uz Cietvielu elektronisko struktūru
datormodelēšanas laboratorijas vadītāja vietu

Amata pienākumu veikšanai nepieciešamās prasības

1. Izglītība: Doktora vai habilitētā doktora zinātniskais grāds;

2. Profesionālā pieredze: pieredze pētnieciskas struktūrvienības vai zinātnisku projektu vadīšanā;

3. Profesionālas prasmes:

- specializācija cietvielu kvantu ķīmijas jomā un datorprogrammu zināšana aprēķiniem no pirmajiem principiem;
- pieredze funkcionālu materiālu un nanomateriālu elektroniskās struktūras aprēķinos pielietošanai enerģētikā;
- pieredze sadarbībā ar eksperimentālām grupām.

4. Citas prasmes:

- sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes;
- prasme lietišķi risināt darba jautājumus gan ar laboratorijas personālu, gan ar LU CFI administrāciju;
- spēja veicināt personāla profesionālo izaugsmi;
- prasme ikdienas darbā izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Iesniedzamie dokumenti

Pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas iesniedz LU CFI Personāla daļā šādus dokumentus:

- iesniegumu par piedalīšanos konkursā;

- dokumentu norakstus, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus;

- pretendenta dzīves un darba gājumu (curriculum vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā, vadīto projektu saraksts;

- citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Laboratorijas vadītājs tiks ievēlēts Cietvielu fizikas institūta Zinātniskās padomes sēdē. Pirms vēlēšanām notiks pretendentu programmu uzklausīšana paplašinātās Zinātniskās padomes sēdē.

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža, Ķengaraga ielā 8, 338. istabā vai sekretariātā 204. istabā. Tālrunis uzziņām 67260556.

Powered by Elxis - Open Source CMS