FRANCIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTA EMANUELA MAKRONA UZRUNA CICERONA BALVAS PASNIEGŠANAS CEREMONIJĀ

10-01-2019

Rīgā, 2018. gada 6. decembrī

LZA Senāta Priekšsēdētāja kungs, LZA Prezidenta kungs, dāmas un kungi, esmu ārkārtīgi priecīgs saņemt Cicerona balvu no Latvijas Zinātņu akadēmijas un izsaku par to sirsnīgu pateicību.

Ar Jūsu starpniecību, Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties Latvijas tautai, tās prezidentam un valdībai par šo balvu, kas ir kā simbols mūsu valstu "ciešajai draudzībai un labajām attiecībām", citējot prezidentu Fransuā Miterānu, kurš bija pirmais Eiropas valstu vadītājs, kurš oficiālā vizītē apmeklēja Lietuvu, Latviju un Igauniju 1992. gadā.

Latvijas valsts dibināšanas simtgades svinības visa 2018. gada garumā bija iespēja vēl vairāk stiprināt Latvijas un Francijas divpusējās attiecības. Šajā pavasarī Orsē muzejā tika atklāta fantastiskā izstāde "Nepieradinātās dvēseles", kas deva iespēju izcelt šos Eiropas māksliniekus no Baltijas reģiona, kuri deva ieguldījumu nacionālās apziņas veidošanās procesā. Es sveicu nozīmīgo Latvijas lomu šīs izstādes organizēšanā, kas šobrīd jau tiek izstādīta Baltijas valstīs.

Šī izstāde, kuru atklāja četri prezidenti, klātesot trīs Baltijas valstu kultūras ministriem un Latvijas Ārlietu ministram, iezīmēja ražīgu kontaktu virknes sākumu, konkrēti ar prezidentu Raimondu Vējoni. Francijas un Latvijas ārlietu ministri izstādes atklāšanas dienā parakstīja Stratēģiskās partnerības rīcības plānu, kurā turpmākajiem 5 gadiem iezīmēti ambiciozi darba mērķi Francijas un Latvijas attiecībām visās divpusējo attiecību nozarēs. Vienlaikus trauksmainajā un neskaidrajā starptautiskajā kontekstā ir svarīgi turpināt ciešo sadarbību, kura izveidojusies mūsu valstu starpā, īpaši aizsardzības un drošības nozarēs. Tas ir mūsu abu interesēs. Tas ir Eiropas projekta interesēs.

Francija un Latvija ir cieši saistītas savā izvēlē par labu Eiropai, vēlmē par spēcīgu Eiropu, par Eiropu, kura spēj pasargāt savus pilsoņus un pasargāt sevi no ārējiem riskiem. Latvija šodien ir pirmajā solidaritātes līnijā Eiropas Savienībā, un tas tamdēļ, ka Latvija vēl pirms 2004. gada izdarīja apņēmīgu izvēli pārvarēt grūtības, lai būtu Eiropas projekta kodolā un nestu Eiropas vērtības.

Pirms 2019. gada atnākšanas, kad kopīgi atzīmēsim Rīgas atbrīvošanas kauju simtgadi, es vēlreiz vēlos paust Francijas apņēmību suverēnas, vienotas un demokrātiskas Eiropas vārdā.

Es Jums pateicos.

Tulk. no franču valodas Katrīna Lerhe,
Francijas vēstniecība Latvijā

Powered by Elxis - Open Source CMS