LZA LMZN, LLMZA sadarbībā ar LLU piedalās jaunajā Horizonta 2020 projektā DISARM

7-02-2019

Ar vadības grupas semināru Ģentē (Beļģijas) uzsākās jauns Horizonta 2020 projekts DISARM (Disseminating innovative solution for antibiotic resistance management). Projektu vada Beļģijas valsts zinātniski pētnieciskais institūts ILVO (www.ilvo.vlaanderem.be). Projekta realizācijas laiks ir plānots no 2019. Līdz 2021.gadam. Projektā iesaistītas 10 partnervalstis, tai skaitā Latvija, ko pārstāv LLU sadarbībā ar LZA LMZN un LLMZA pētniekiem. No Baltijas valstīm mēs esam vienīgie partneri. Projekta realizācijā aktīvi uzsākuši EAF, VF un LF zinātnieki. Projektu vada profesore B.Rivža no ESAF.

Vadības grupas seminārā tika pārrunāta projekta darba gaita, uzdevumi katram partnerim. LLU ir WP1 koordinatora partneris un mums līdz vasarai ir jāsaskaņo ar partneriem gan risku un ētisko jautājumu vadības deklarācija, gan pētījumu datu Deklarācija. B. Rivža arī sniedz divus ziņojumus par šīm tēmām.

Projekta realizācijas gaitā šogad būs jāatlasa 8 gadījumi, kas varētu būt veiksmes stāsti antibiotiku kontrolē un samazināšanā. LLU strādās ar putnkopības fermām. Nākamā sanāksme būs no 1. - 4. aprīlim šajā gadā Parīzē.

Ģentes seminārā mums izvirzītie uzdevumi pārrunāti LLU darba grupā 1. februārī.

Pēdējā atjaunošana 7-02-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS