“Gada balva zinātnē 2018”: fotogalerija, video

12-02-2019

Video adrese: https://www.youtube.com/watch?v=ExqlalcQ7No&t=21s


Pasākuma vadītāji Mārtiņš Ruskis un Dr.biol. Inese
Čakstiņa

LZA viceprezidents Andrejs Ērglis


Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska


LZA akadēmiķe Dr.habil.med. Jekaterina Ērenpreisa


Autoru kolektīvs: LZA akadēmiķe Dr.habil.med.
Jekaterina Ērenpreisa, Dr.biol. Kristīne Salmiņa, 
Dr.biol
. Tālivaldis Freivalds, Dr.biol. Turs Selga,
Mg. Germanis Sorokins


"Gada balvas zinātnē 2018" apbalvošanas
ceremonijas atbalstītāji SIA "ITERA Latvija"
prezidents Juris Savickis un AS "Latvenergo"
valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs


Juris Savickis, Āris Žīgurs un autoru kolektīvs:
Dr.sc.ing.
Andris Šutka, Mg.sc.ing. Astrīda Bērziņa,
LZA akadēmiķis Dr.habil.phys. Māris Knite,
Mg.sc.ing. Linards Lapčinskis,
Mg.sc.ing. Vilnis
Jurķāns, Dr.sc.ing. Kaspars Mālnieks


Kultūras ministre Dace Melbārde


LZA akadēmiķe Dr.philol. Māra Grudule


Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu
prorektore Agrita Kiopa


Autoru kolektīvs: Dr.biol. Una Riekstiņa, Dr.pharm.
Vadims Parfejevs

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes ģenerāldirektors Guntis Vilnītis

Guntis Vilnītis un autoru kolektīvs: LZA akadēmiķe
Baiba Rivža, Dr.oec. Elita Jermolajeva, Ausma
Mukāne, Dr.sc.pol. Feliciana Rajevska, LZA īstenais
loceklis Dr.habil.oec. Juris Krūmiņš, LZA īstenais
loceklis Dr.habil.oec. Remigijs Počs

VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes loceklis un
viceprezidents Aivars Strakšas

Autoru kolektīvs: Dr. phys. Krišjānis Šmits, Mg.phys.
Aleksejs Zolotarjovs, Mg.phys. Ivita Bite, Bc.phys.
Krišjānis Auziņš, Virgīnija Vītola, Dr.habil.phys.
Donats Millers

Latvijas Arhitektu savienības prezidents
Juris Poga

LZA īstenais loceklis Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš

LU rektors Indriķis Muižnieks

Autoru kolektīvs: Mg.sc.comp. Matīss Rikters,
Dr.sc.comp.
Mārcis Pinnis, Dr.sc.comp. Raivis
Skadiņš, Bc.mgt. Artūrs Vasiļevskis, Dr.sc.comp.
Jānis Zuters, Mg.sc.comp. Rihards Krišlauks un
Bc.sc.comp.
Roberts Rozis

Dr.sc.comp. Mārcis Pinnis

Veselības ministrijas parlamentārais
sekretārs Ilmārs Dūrītis

Autoru kolektīvs: Dr.biol. Ina Baļķe, Mg.biol. Gunta
Reseviča, Dr. Villija Zeltiņa, LZA korespondētājloceklis
Dr.biol.
Andris Zeltiņš

LZA korespondētājloceklis Dr.biol. Andris Zeltiņš

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs
Jānis Grasbergs

Autoru kolektīvs: LZA korespondētājlocekle
Dr.sc.ing.
Dalija Segliņa, Dr.med.vet. Laima Liepa,
Dr.med.vet
. Inga Pigiņka-Vjačeslavova,
Mg.med.vet.
Evita Zolnere, Dr.med.vet. Ilmārs
Dūrītis

RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna

Tālis Juhna un autoru kolektīvs: Dr.habil.chem.
Gaļina Dobele, Mg. Lilija Jašina, Mg. Aleksandrs
Volperts, LZA akadēmiķis Dr.ing. Aivars Žūriņš

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
rektors Guntars Prānis

LZA goda loceklis Arnolds Laimonis Klotiņš

LZA viceprezidenti Andrejs Krasņikovs un Andrejs
Ērglis ar Dr.paed. Tamāru Lobanovu-Šuņinu

Andrejs Krasņikovs, Andrejs Ērglis un Dr.phys.
Aleksejs Ļihačovs, Dr.sc.ing. Pavels Osipovs,
Dr.phys.
Ilze Ļihačova, Dr.sc.ing. Dmitrijs Bļizņuks,
Dr.phys.
Vanesa Lukinsone, Mg.sc. Marta Laņģe

Andrejs Krasņikovs, Andrejs Ērglis un LZA
akadēmiķis Modris Greitāns, Dr.sc.ing. Kaspars
Ozols, Mg.sc.ing. Rihards Novickis

Andrejs Krasņikovs, Andrejs Ērglis un LZA īstenā
locekle Gunita Zariņa, LZA korespondētājloceklis
Andrejs Vasks

Andrejs Krasņikovs, Andrejs Ērglis un Mg.art.
Karīna Horsta
Pēdējā atjaunošana 13-02-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS