PĒCDOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS ATBALSTA 3. ATLASES KĀRTU PLĀNOTS IZSLUDINĀT 2019. GADA APRĪĻA BEIGĀS

8-03-2019

VIAA informē, ka pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 3. atlases kārtu plānots izsludināt 2019. gada aprīļa beigās. Pētniecības pieteikumus varēs iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti.

Lai paplašinātu jauno zinātnieku loku, kuri varēs saņemt finansējumu pētījumu īstenošanai, Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu "Pēcdoktorantūras pētniecības programmas vidusposma izvērtējums un priekšlikumi turpmākajiem saturiskiem un procedurāliem uzlabojumiem", kā arī grozījumu projektu Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 50, kas nosaka pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta īstenošanas nosacījumus. Plānots, ka pieteikumus 3. atlases kārtā varēs iesniegt pēcdoktoranti, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas.

Plānotais 3. atlases kārtā pieejamais finansējums - 15 miljoni eiro. Finansējums tiks atvēlēts gan ar saimniecisko darbību saistītiem, gan ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem.

Detalizēta informācija par konkursu, atbalstāmajām darbībām un 3. kārtas nolikums tiks publicēts VIAA mājaslapas sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts/Konkursi.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 3. atlases kārtas pieteikumu iesniegšana tiks izsludināta pēc Ministru kabineta noteikumu grozījumu apstiprināšanas. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai VIAA mājaslapā.

Šobrīd pētniecības pieteikumu 1. atlases kārtā ir noslēgti 132 līgumi par kopējo attiecināmo finansējumu vairāk nekā 17,5 miljoni eiro un 2. kārtā - 52 līgumi ar kopējo attiecināmo finansējumu vairāk nekā 6,8 miljoni eiro.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu piešķir, lai attīstītu jauno zinātnieku prasmes un palielinātu zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanu zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī, lai veicinātu pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir vairāk nekā 64 miljoni eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 54,4 miljoni eiro, valsts budžeta līdzfinansējums - 6,4 miljoni eiro un privātais līdzfinansējums 3,2 miljoni eiro. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.

Papildu informācija VIAA mājaslapā

Powered by Elxis - Open Source CMS