Zinātniskās institūcijas un uzņēmumi aicināti pieteikties kosmosa tehnoloģiju konkursā

8-03-2019

Latvijā jau piekto reizi zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem ir iespēja pieteikties konkursā, lai piedalītos Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) projektos kosmosa tehnoloģijās. Pieteikumus konkursam varēs iesniegt no 2019. gada 27. marta līdz 1. maijam.

Savukārt 21. martā plkst. 8.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās Mūkusalas iela 3, Rīgā, potenciālie projektu pieteicēji aicināti apmeklēt semināru, kurā būs iespējams uzzināt plašāku informāciju par pieteikšanās kārtību EKA projektos.

Dalībniekiem no Latvijas ir iespēja radīt inovatīvus un starptautiski konkurētspējīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību sadarbībā ar EKA ekspertiem.

EKA programmu ietvaros pieejami 2 milj. eiro:

* lidojumu aparatūras/izstrādājumu (flight hardware) aktivitātēm, kas saistītas ar EKA misijām;

* pētniecības un attīstības aktivitātēm saistībā ar produktu vai tehnoloģiju (aparatūra vai programmatūra) izstrādi;

* kosmosa pielietojumiem, produktiem un pakalpojumiem, izmantojot esošo kosmosa infrastruktūru vai tādu, kura drīzumā būs operatīva;

* sagatavošanās aktivitātēm (pētījumi, priekšizpētes, lietotāju vajadzības vai tirgus izpēte), lai atbalstītu nacionālo konkurētspēju EKA programmās, kurās Latvija nākotnē varētu piedalīties;

* izglītības aktivitātēm.

Visi atlasītie projekti 100% apmērā tiks finansēti no Latvijas iemaksām EKA budžetā.

2013.gada 15.martā Latvijas Republikas valdība noslēdza Eiropas Sadarbības valsts līgumu ar EKA, Latvijai kļūstot par EKA sadarbības valsti. EKA programmas mērķis ir atbalstīt ar kosmosa nozari saistītu tehnoloģiju pielietojumu, zinātnes un komercdarbības attīstību, lai nākotnē Latvija varētu pievienoties EKA konvencijai kā pilnvērtīga EKA dalībvalsts.

Latvijas dalība EKA Eiropas sadarbības valsts statusā nodrošina attīstības finansējumu Latvijas spēcīgākajiem ar kosmosa nozari saistītajiem zinātniskajiem institūtiem un komercsabiedrībām, lai īstenotu ar kosmosa jomu saistītus zinātniskos, izglītības vai tehnoloģiskus projektus.

Līdz šim Latvijas ar kosmosa saistītās industrijas attīstībā ir ieguldīti 4 233 091 eiro, kopumā finansējot 33 projektus iepriekš apstiprinātos projektus EKA programmās. Papildu informācija par realizētajiem projektiem pieejama šeit.

Ja vēlaties iegūt papildu informāciju par Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras projektos, aicinām sazināties ar IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko ekspertu Kasparu Karoli, ,
tālr.: 67047996.

Pasākums tiek īstenots projekta 1.1.1.5/17/I/002 "Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā" ietvaros.

Powered by Elxis - Open Source CMS