ATBALSTA LATVIJAS DALĪBU IZGLĪTĪBAS PĒTĪJUMU UN INOVĀCIJAS CENTRA PROGRAMMĀ

9-03-2019

Veicot finansējuma pārdali vairāk nekā 20 000 eiro apmērā, tiks nodrošināta Latvijas dalība Izglītības pētījumu un inovācijas centra (CERI) programmā, kurā piedalās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu nominēti pārstāvji - to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos par kārtību dalībai starptautiskajos izglītības pētījumos.

Latvija ar dalību CERI programmā gūst aktuālāko informāciju par inovācijām izglītības, zinātnes jomā un izglītības pētījumos (īpaši akcentējot fokusu uz izglītības saturu un izglītojamo labklājību) un iesaistās CERI īstenotajos projektos un pētījumos, kas aktuāli Latvijai, kā, piemēram, Skolotāju zināšanu aptauja. Starptautiskie pētījumi ļauj izvērtēt Latvijas sasniegumus izglītībā uz citu ES un pasaules valstu fona, identificēt jomas, kuras ir jāpilnveido, kurās varam sadarboties un mācīties no citu valstu labās pieredzes.

Piedaloties CERI programmā, Latvija piedalās arī zinātnisko publikāciju "Izglītība īsumā" (Education at a Glance) izstrādē un izmanto iegūtos datus un secinājumus nozares politikas reformu īstenošanai, kā arī piedalās citos pētījumos, kur Latvija gūst pieredzi, datus un secinājumus pastarpināti.

CERI galvenie uzdevumi ir jaunu pētniecības instrumentu un pētījumu attīstība, pilotēšana un rezultātu novērtēšana; inovatīvo risinājumu, jaunu rīku un metožu attīstība izglītības politikai un praksei; jaunu monitoringu un novērtēšanas rīku izstrāde un aprobācija, tai skaitā, sistēmas līmenī; izglītības indikatoru attīstība; zināšanu radīšanas, izplatīšanas un izmantošanas veicināšana. CERI īstenoto pētījumu rezultāti tiks izmantoti izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai Latvijā.
Latvijas dalība starptautiskās pētījumu programmās nodrošina iespēju novērtēt Latvijas izglītības kvalitāti pēc vienotiem, starptautiski salīdzināmiem kritērijiem. Īpašu nozīmi pētījumi iegūst izglītības reformu īstenošanas ietvaros - pētījumu un monitoringa rezultāti uzrādīs, vai uzsāktās pārmaiņas veicina plānoto attīstību.

Ar 2019. gada 26. februārī, valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1.pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi"" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Powered by Elxis - Open Source CMS