Latvijas ķīmijas Vēstures muzeja direktors Ilgars Grosvalds saņem Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu

9-03-2019

2019. gada 21. februārī Latvijas Universitātes galvenajā ēkā dienas garumā notika LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas "Zinātņu vēsture un muzeoloģija" darbs. Par godu LU simtgadei sekcijas darbu atklāja LU Muzeja direktore Iveta Gudakovska un LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš. Sekcijas norises zālē bija skatāma izcilajam algologam Heinriham Skujam veltītā LU Muzeja sagatavotā izstāde, kas ļāva iepazīt daļu no zinātnieka mantojuma un fotogrāfijās gūt ieskatu mūsdienu hidrobiologu darbā. Sekcijas "Zinātņu vēsture un muzeoloģija" darbību ar savu klātbūtni pagodināja Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, pašreizējais LU rektors Dr.hab.biol. Indriķis Muižnieks.

Pirmajā sēdē "Muzeoloģijas aktualitātes" auditoriju uzrunāja LR Kultūras ministrijas Valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētājs Jānis Garjāns un citi. Skanēja muzeju darbības mūsdienīgums: muzeju loma sabiedrībā, krājuma pētniecības jautājumi, muzeju darbs ar sabiedrību, muzeju kolekcijas kā unikālas laikmeta liecības un pētniecības avoti.

Otrajā sēdē "Zinātņu vēsture LU simtgadē" pētnieki demonstrēja savus jaunākos zinātņu vēstures pētījumu rezultātus, atklājumus LU darbībā, to sasaisti ar LU un personību lomu zinātnes simts gadu attīstībā. Sēdi atklāja 1930. gadā dzimušo zinātnieku Edgara Vimbas un Alfonsa Piterāna (līdzaut. A. Žeiviniece) referāti. Kā patīkams pārsteigums šajā sēdē izskanēja Laudatio Latvijas ķīmijas vēstures muzeja direktoram Ilgaram Grosvaldam Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksta pasniegšanas reizē. Kārļa Šadurska parakstīto ministrijas atzinību inženierzinātnieks saņēma par nozīmīgu ieguldījumu inženierzinātņu, dabaszinātņu un vēstures zinātņu attīstībā Latvijā.

Ivans Griņevičs,
Latvijas Zinātņu vēstures asociācija


I. Grosvalds saņem apsveikumu no LU Muzeja direktores I. Gudakovskas Foto - I. Vilks


Sēž (no kreisās): LU Muzeja direktore Dr.paed. I. Gudakovska, Latvijas ķīmijas vēstures muzeja direktors Dr.ing. I. Gros­valds, Dr.habil.biol. A. Piterāns, Dr.biol. E. Vimba kopā ar zinātņu vēsturniekiem un vēsturniecēm

Foto - I. Vilks

Powered by Elxis - Open Source CMS