NODOMU PROTOKOLU PAR SADARBĪBU ZINĀTNĒ PARAKSTĪJUSI ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA, LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA UN LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA ZINĀTŅU AKADĒMIJA

9-03-2019

28. februārī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ojārs Spārītis un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža parakstīja gadskārtējo nodomu protokolu lauksaimniecības un meža zinātnes ciešākai sadarbībai ar citām LZA pārstāvētajām zinātnes jomām.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: "Lauksaimniecības un mežkopības nozare ir Latvijas eksporta mugurkauls - tieši tādēļ jau šodien ir valstiski atbildīgi rūpēties par jauniešu piesaisti un ieinteresēšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē. Izglītības pieejamība un kvalitāte ir būtisks atsperes punkts ikvienam jaunietim, kurš ir izvēles priekšā par savu nākotni. Jo vairāk jauniešu izvēlēsies savu dzīvi un arodu saistīt ar šīm nozarēm, jo vairāk mēs spēsim attīstīt Latvijā ražotus produktus. Jaunie lauksaimniecības profesionāļi ir Latvijas reģionu nākotne. Ar šā līguma - šīs vienošanās parakstīšanu jau kārtējo gadu trīs valsts institūcijas apņemas sniegt nepieciešamo atbalstu zinātnes attīstībai, kā arī jauno lauksaimnieku atbalstam."

Nodomu protokols ietver vienošanos par trīspusēju informācijas apmaiņu un sadarbību ieteikumu izstrādāšanā uzlabojumiem zinātnē un augstākajā izglītībā, kopīgu konferenču, izstāžu, konkursu un citu pasākumu rīkošanu zinātnes sasniegumu popularizēšanai un atbalstu jauno zinātnieku sagatavošanai Zemkopības ministrijas (ZM) kompetences jomās, sniedzot iespēju doktorantiem ziņot par savu pētījumu rezultātiem LLMZA izmēģinājumu skatēs un LZA sēdēs.

Protokols arī paredz dažādus kopīgus pasākumus Latvijas zinātnes sasniegumu, tostarp, starptautiskajai popularizēšanai - jauno zinātnieku konkursa rīkošanu, atbalstu ražas svētku "Vecauce-2019" norisei, līdzdarbību konkursa "Sējējs" zinātnes nominācijas darbu vērtēšanā, atbalstu P. Lejiņa vārda balvas piešķiršanai par mūža darbu lauksaimniecības zinātnē, dalību Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības pasākumos, piedalīšanos Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas un Eiropas Lauksaimniecības pētījumu iniciatīvas (EURAGRI) pasākumos, Latvijas piedalīšanos Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku kongresā (NJF) Lietuvā u.tml.

Vienlaikus ar jaunā nodomu protokola parakstīšanu tika pārrunāta arī 2018. gada vienošanās izpilde.

Kaspars Funts,
Zemkopības ministrija


No kreisās LLMZA prezidente Baiba Rivža, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un LZA presidents Ojārs Spārītis

Foto – ZM

Powered by Elxis - Open Source CMS